Mitä kasvuyritysten rahoittaminen vaatii?

17.03.17 14:10 | Yritykset | Suomi100

Kasvuyrittäjän pankkisuhteessa tärkeitä asioita ovat luotettavuus sekä asioiden hoituminen nopeasti ja helposti. Rahoitukseenkin liittyvät tarpeet voivat muuttua nopeasti. Mutta mitä tarvitaan, että kasvuyritys menestyisi?

Vaatemerkki Makiaa tekevän Makia Clothingin perustajaosakas Joni Malmi muistuttaa, että menestyksen saamiseksi kasvuyrittäjä tarvitsee hyvän liiketoimintasuunnitelman lisäksi mentorointia, verkostoja sekä joustavaa rahoitusta. 

– Yrittäminen, varsinkin alkuvaiheessa, on kaiken peliin laittamista oman visionsa puolesta. Pienessä start-upissa on usein vaikeaa erottaa töitä ja arkea. Työporukasta muodostuu toinen “perhe” ja päivät venyvät pitkiksi. 

Makiassa työskentely ei ole todellakaan tylsää ja jokainen työpäivä on erilainen. Viime vuosien kovan kasvun keskellä Malmi pysähtyy kehumaan erityisesti huippu työkavereitaan ja -ympäristöään: 

– Mitä muuta sitä ihminen työelämässä lopulta tarvitsee kuin hyvän yhteisön, jossa tehdä töitä?

Kasvuyrittäjän pankilta vaaditaan nopeaa reagointikykyä

Pankki on luonnollisesti asiantuntija kasvuyrityksen rahoitusratkaisuissa, joten sillä on myös suuri rooli erilaisten vaihtoehtojen esittämisessä sekä parhaiden ratkaisujen löytämisessä, Makian talousjohtaja Emmi Vanhatalo pohtii. 

– Start-upeilla sekä nopeasti kasvavilla yrityksillä rahoitukseenkin liittyvät tarpeet voivat muuttua nopeasti. Tämä vaatii nopeaa reagointikykyä myös pankin puolelta. 

– Erittäin tärkeää on myös, että yritys voi luottaa pitkäjänteiseen yhteistyöhön pankin kanssa, vaikka matkalla kohdattaisiin hetkittäin myös haasteellisempia aikoja.

Vanhatalo muistuttaa, että Makian toimialaan kuuluu vahvasti sesonkiluonteisuus, joka vaikuttaa merkittävästi yrityksen kassavirtoihin. Toisaalta ennakkomyynnin ansiosta liikevaihto tiedetään puoli vuotta etukäteen. Tämä helpottaa yrityksen talouden suunnittelua.

– Sesonkiluonteisuuden takia kassavirrat vaihtelevat voimakkaasti vuoden eri vaiheissa. Meillä on erilaisia keinoja varmistaa maksuvalmiutta läpi vuoden. Yksi niistä on luottolimiitti, jonka vakuutena toimii myyntisaatavamme.  Voimme sitä käyttää, vaikka asiakkaat maksaisivat varsinaiset laskut vasta myöhemmin. Laskuluoton avulla voimme siten tarvittaessa aikaistaa myynnin kassavirtaa. 

– Kasvaessamme tarvitsemme myös lisää käyttöpääomaa. 

Pankilta odotetaan luotettavuutta

Vanhatalo näkee, että pankkisuhteessa tärkeitä asioita ovat luotettavuus sekä asioiden hoituminen nopeasti ja helposti. 

– Pidän tärkeänä, että pankissa ymmärretään toimialan erikoispiirteitä ja osataan etsiä yrityksen kannalta parhaiten toimivia ratkaisuja.  

Hän kiittelee Nordealta saatua palvelua ja sitä että kaikki on toiminut pankkisuhteessa hienosti. 

– Oma yhteyshenkilömme Alangon Mika on toiminut kanssamme useita vuosia ja ymmärtää hyvin toimialamme ja osaa neuvoa sekä ehdottaa meille sopivia ratkaisuja. Ylipäätään on syntynyt sellainen tunne, että meistä pidetään hyvää huolta. 

– Pankki on ollut joustava ja helposti lähestyttävä ja kaikkiin matkan varrella ilmenneisiin tarpeisiimme on aina löytynyt ratkaisu.

Seuraamme Makiaa vielä muutaman artikkelin verran. Kerromme pian muun muassa lisää siitä, miten Makia-matka lähti liikkeelle ja missä mennään nyt.