Yrittäjähengen ydin sama jo 1800-luvulla - kuinka ratkaistiin rahoitus?

25.08.17 14:30 | Yritykset | Suomi100

Yrittäjyys kasvattaa edelleen suosiotaan erityisesti yliopisto-opiskelijoiden keskuudessa. Yrittäjyyttä ja opintoja ei enää nähdä toisiaan pois sulkevina vaihtoehtoina. Lahjakkaat ja osaavat nuoret eivät haaveile vain itsensä työllistämisestä vaan kunnianhimoisesti tavoittelevat yritystä, joka voi aikanaan kasvaa pienestä suureksi.

Yrittäjähengessä oli aikoinaan paljon samoja piirteitä kuin nyt. Suomen ensimmäisten liikepankkien perustajat olivat pääsääntöisesti ajan oloihin nähden pitkälle opiskelleita ja heidän tavoitteensa olivat suuria. Mukana oli myös aatteen paloa ja ihanteita – halu tehdä hyvää yhteiskunnan parhaaksi. He olivat nuoria, mutta itseluottamusta ja rohkeutta ei puuttunut.

Kansallispankki - joukkorahoitusprojekti 1800-luvun tapaan

Hyvän yritysidean keksiminen on haaste, mutta suuri kysymys on myös yrityksen tarvitseman rahoituksen järjestäminen. Tänä päivänä tukea niin rahoituksen kuin oikeiden verkostojen luomiseen voi etsiä pankkien lisäksi businessenkeleiltä ja yrityshautomoista. Mutta miten asia ratkaistiin aikana jolloin pankkeja ei ollut, eikä pääomaa muutenkaan liioin tarjolla?

Konstit olivat monet. Yhdyspankin perustajilla oli taustana arvovaltainen kauppahuone, mutta perustamispääomaa jouduttiin haalimaan myös maaseutukaupungeista. Pohjoismaiden Osakepankki puolestaan hankki pääomansa ulkomailta, pääosin Saksasta.

Kansallispankkia perustettaessa varainkeruu kohdistettiin suomenmielisiin liikemiehiin ja vaikuttajiin. Heille lähetettiin kiertokirjeitä ja pyydettiin aloittamaan paikkakunnallaan alustava osakemerkintä. Voi ajatella, että Kansallispankin perustaminen oli oman aikansa joukkorahoitushanke.

Nuorten yrittäjien tukeminen tänä päivänä

Nordea on hyvä esimerkki pienestä suureksi kasvaneesta yrityksestä. Taaksepäin katsoen olennaista on ollut rohkeus, ennakkoluulottomuus ja ulospäin suuntautuminen – eli yrittäjähenkisyys. Pitkän kasvupolun itsekin käynyt Nordea haluaa tukea yrittäjyyttä ja vahvistaa nuorten talouslukutaitoja monin keinoin.

Kahden vuoden ajan yhteistyö ja mentorointi AaltoES -yrittäjyysohjelman parissa on ollut yksi konkreettisista tavoista tukea kasvua hakevia nuoria yrittäjiä. Ohjelman yrittäjiltä löytyy tahtoa kasvaa ja kansainvälistyä ja näin rakentaa Suomeen tulevaisuuteen suuntaavaa kestävää talouskasvua. Tuemme näitä tavoitteita tarjoamalla mentoroinnin kautta nuorten yrittäjien tarvitsemia tietoja ja verkostoja, jotka ovat välttämättömiä yritystoiminnan käynnistämisessä mahdollisimman sujuvasti ja ammattitaitoisesti.

Haluamme olla mukana yrittäjän elinkaaren kaikissa vaiheissa alusta alkaen aina kohti kasvua, kansainvälistymistä, mahdollisia yrityskauppoja sekä tulevaisuuden exitiä ja seuraavia haasteita.

Kenestä tulee seuraava AaltoES-vaikuttaja, Kasvu Open -voittaja tai Slush-tähti? Lue lisää yrittäjien yhteistyöverkostoista ja kasvuohjelmista:

Nordea tukemassa nuorta yrittäjyyttä AaltoES ja Kiuas yhteistyö

Vinkkejä ja maksuttomia työkaluja yrittäjyyden alkuun

Kiuas Accelerator ohjelma

Kasvu Open - yritysten kasvun sparrausohjelma

Slush - kansainvälinen rahoittajien ja startupien kohtauspaikka

Read more about Finland's independence anniversary

Näyttää 5 hakua 56 tuloksesta

Suomi100

Onnea 100-vuotias Suomi!

Nordea Suomi100

Suomen juhlavuoden kunniaksi me nordealaiset päätimme nostaa yrittäjyyden ja yrittäjähenkisyyden yhteisen juhlavuotemme teemaksi.

Cleac: Parempaa musiikinopetusta maailmalle

Yritykset Suomi100

Cleac Oy on kasvanut parissa vuodessa ideasta kansainväliseksi startupiksi.

Yonoton: Jonon ohi haasteiden kautta

Yritykset Suomi100

Teemu Karenius sai yritysidean, kun hän turhautui lätkämatseissa jonottamiseen.

Virtuaalituotteita rakennusteollisuudelle – tamperelaisen kasvuyrityksen tavoitteena on muuttaa asuntokauppaa

Yritykset Suomi100

Kasvuyritys on vastannut haasteisiin nopealla ja rohkealla reagoinnilla.

Näyttää 5 hakua 56 tuloksesta