Blogi: Myötätunto on organisaatiolle riskisijoitus, joka kannattaa

24.03.17 11:26 | Vastuullisuus | Suomi100

Myötätunto ei ole yksittäinen asia. Se on sarja toisiinsa limittyviä hetkiä: toisen tunteiden tunnistamista, hyvää tahtoa ja toisen parasta edistäviä tekoja. Tämä selvisi CoPassion-ryhmämme tutkimustyössä, jossa tutkittiin muun muassa nordealaisten kokemuksia yritysvapaaehtoistoiminnasta ja esimiesten tunnetaitovalmennuksesta.

Myötätunnon vaikeus ja hienous sekä tutkijalle että organisaatiolle on, että se ei mahdu prosessikaavioon tai standardimuottiin: se edellyttää antajan ja vastaanottajan yhteistä käsitystä siitä, mikä juuri tässä erityisessä tilanteessa auttaisi. Toinen kollega tarvitsee mokan jälkeen omaa tilaa. Toista auttaa, kun saa puida asiaa yhdessä muiden kanssa.

Myötätuntoon panostaminen onkin organisaatiolle riskisijoitus: yksittäisten työntekijöiden ja tilanteiden tasolla emme voi etukäteen tietää, miten myötätunto ilmenee tai mitä siitä seuraa. Yksi esimerkki myötätunnon yllättävyydestä tulee yritysvapaaehtoistoimintaan osallistuneiden nordealaisten kokemuksista. Toisin kuin oletimme, myötätunto on vielä enemmän yritysvapaaehtoistoiminnan seuraus kuin siihen osallistumisen syy. Kohtaamiset syrjäytymisvaarassa olevien nuorten kanssa auttoivat nordealaisten mukaan näkemään, että vaikeankin elämäntilanteen takana on samastuttavia inhimillisiä syitä. Tämä säteilee myös työhön: asiakkaan tai kollegan hankalaan tilanteeseen suhtautuu yritysvapaaehtoistoiminnan myötä entistä myötätuntoisemmin.

Organisaatiotasolla riskisijoitus myötätuntoon todennäköisesti kuitenkin kannattaa. Meidän ja muiden tutkimuksista tiedämme, että myötätuntoa työyhteisössä voi todella myös lisätä. Esimerkiksi jaettu käsitys siitä, että työpaikalla saa tuoda esille työelämän ja muun elämän iloja ja suruja, toimii myötätunnon katalysaattorina. Kyky myötätuntoon on hyvinvoivan työyhteisön keskeinen piirre, ja hyvällä työyhteisöllä taas on sitoutuneemmat työntekijät ja tyytyväisemmät asiakkaat. 

seppanen-24032017Myötätunnon kenties tärkeintä seurausta on silti vaikea kvantifioida: myötätunto on sekä antajalle että vastaanottajalle tärkeä merkityksellisyyden kokemuksen lähde. Myötätunto luo uskoa siihen, että minulla ja panoksellani on tässä organisaatiossa väliä. 

Kirjoittaja
Anna Seppänen on etiikan tutkija Helsingin yliopiston teologisessa tiedekunnassa. 

Hän kuuluu CoPassion-tutkimusryhmään, joka selvittää myötätunnon ja organisaatioiden hyvinvoinnin yhteyttä.

Annan tutkimusteemoja ovat mm. yritysetiikka, sosiaalisesti kestävä työelämä, yritysvapaaehtoistoiminta, prososiaaliset ilmiöt ja vastuullinen sijoittaminen.