Virtuaalituotteita rakennusteollisuudelle – tamperelaisen kasvuyrityksen tavoitteena on muuttaa asuntokauppaa

26.07.17 11:51 | Yritykset | Suomi100

Huoneistostudio on kesäkuussa 2016 perustettu rakennusteollisuudelle virtuaalituotteita tarjoava tamperelainen yritys. Sen tarkoituksena on muuttaa tapaa, jolla kuluttaja ostaa ja rakentaja myy uusia asuntoja. Huoneistostudiossa kohtaa samaan aikaan sekä fyysinen että virtuaaliavusteinen maailma, joiden uusin tekniikka ja sisältö helpottavat uudisasuntojen myyntiä sekä ostamista. Tapasimme haastattelun merkeissä toimitusjohtaja Atte Miikkulaisen.

Kasvuyritykset tarvitsevat tuekseen aina rahoitusta. Ainoastaan sen avulla voidaan mahdollistaa suunnitelmien mukainen kova ja nopeatempoinen kasvu, Miikkulainen muistuttaa aluksi. 

- Nopean kasvun tueksi – ja samalla keskeiseksi osaksi jokaisen yrityksen strategiaa – nousee rahoitusosaaminen, jota harvoin löytyy suoraan oman yrityksen sisältä. Kun kasvuyritys tarvitsee apua, ratkaisu tulisi olla valmiina jo niin sanotusti eilen – myös rahoitusosaaja tulee aina saada nopeasti kiinni. Meille tarvittu apu rahoituskanavien suunnitteluun ja hankintaan löytyi Nordealta, joille startup-yrityksen edellyttämä ketteryys ja nopea reagointikyky eivät olleet ongelma vaan enemmänkin ominainen toimintatapa. 

Alkutaipaleen rahoituksen mahdollisti Huoneistostudiolle siis pankki, mutta pian mukaan kuvioon tulivat myös sijoittajat. 

Tällä hetkellä yrityksen tarpeet kiteytyvät nopean kasvun ansiosta lisärahoitukseen sekä uusien työntekijöiden rekrytointiin. 

- Yrityksemme kasvaa vauhdilla ja kansainvälistyminen kolkuttelee ovella. Tarvitsemme paljon uusia ja erilaisia osaajia yritykseemme. Tähän kiteytyy myös rahoituksen jouston tarve, jotta kasvukautemme pystyy jatkumaan samalla vauhdilla tulevaisuudessakin, Miikkulainen kertoo.

Nyt kun jalansijaa on saatu markkinoilta, alkaa yrityksellä olla kiire merkittävien rekrytointiprosessien ja useiden uusien asiakassopimusten solmimisen takia. Samalla se kehittää täysin uutta esitystekniikkaa, joka lanseerataan lähitulevaisuudessa. Uudessa tuotekehitysprojektissa on mukana myös valtion Innovaatiorahoituskeskus, Tekes. 

Tähtäin on asetettu Pohjoismaihin. 

- Lähivuosien tavoitteenamme on tulla alamme keskeiseksi toimijaksi, jonka palveluverkosto kattaa koko Skandinavian. 

Kumppanien löytyminen ei ole aina helppoa 

Kasvuyritys on suoriutunut kohtaamistaan haasteista nopealla ja rohkealla reagoinnilla sekä päätöksenteolla. 

- Aina tulee olla varasuunnitelma valmiina ja ongelmia on ennaltaehkäistävä sen avulla. Varsinkin kun ostamme palveluita ulkopuolelta eikä ensimmäinen vaihtoehto tyydytä, meille ei jää aikaa odottaa reagointia alihankkijalta, vaan on edettävä rohkeilla vedoilla ja turvauduttava johonkin toiseen ratkaisuun. 

Miikkulaisen mukaan nimenomaan oikeiden kumppanien löytäminen on muodostunut isoksi haasteeksi.

- Usein pidempään toimineille kolmansille osapuolille on jo muodostunut leveä ja rutinoitunut organisaatio. Heiltä palveluiden ostaminen voi olla kasvuyritykselle vaikeakin prosessi. Meillä oli esimerkiksi vaikeuksia löytää oikea mainostoimistokumppani, joka olisi pystynyt toteuttamaan tarpeeksi nopeasti tarvitsemiamme palveluita. Ongelma on varsin geneerinen monilla kasvuyrityksillä, jotka ostavat palveluita rutinoituneelta yritykseltä, joka ei ole tottunut nopeaan reagointiin.  

Kasvun ja kansainvälistymisen kiihtyessä tarvitaan lisää rahaa ja aikaa. Miikkulainen on kuitenkin luottavainen, että haasteista selvitään. 

- Kuten eräs tuttu yritysjohtaja sanoi, ongelmia ei oikeastaan ole edes olemassa – ainoastaan ratkaisuja. Eli kaikki riippuu siitä, miten asioihin suhtautuu. 

Pankkisuhteessa yhteyshenkilö isossa roolissa

Miikkulaisen mukaan kasvuyrityksen näkökulmasta katsottuna pankissa pitäisi aina olla selkeästi nimikoitu oma palveluhenkilö, joka tuntee yrityksen. 

- Hän osaa sitä kautta huomioida yrityksen tarpeet sekä pystyy ja haluaa vastata tuleviin haasteisiin yhdessä yrityksen kanssa. Henkilön tulee myös tuntea oma organisaationsa hyvin ja osata yhdistää oikeat tarpeet oikeisiin tekijöihin. Lisäksi hänen pitäisi olla tavoitettavissa nopealla aikataululla. 

Pankki on Miikkulaisen mukaan yksi niistä paikoista, joka helposti henkilöityy ihmiseen, kenen kanssa yhteistyötä tehdään. 

- Siksi yhteyshenkilömme, asiakasvastuullinen johtaja Vesa Leinonen on noussut keskeiseen rooliin. Hänen kauttaan muodostuu iso osa kokemastamme Nordean palvelusta. Meidät on alusta asti otettu vastaan yrityksenä, ei pelkkinä yksityishenkilöinä. Samalla olemme saaneet hyödynnettyä hänen vankkaa tietotaitoansa. Vankan ammattitaitoisuutensa lisäksi hän on ottanut selvää alastamme, jotta ymmärtäisi tarpeitamme mahdollisimman hyvin. Se on ollut meille erityisen tärkeää.

Nordea on Miikkulaisen mukaan ollut Huoneistostudiolle aina enemmän kuin pelkkä pankkipalveluja tarjoava yritys. 

- Kokemuksemme mukaan yhteistyö on ollut alusta asti nopeaa ja asiointi helppoa. Perustaessamme yritystämme otimme suoraan yhteyttä kertoaksemme yritysideastamme. Jo seuraavana päivänä meille soitettiin pankista ja kerrottiin, että yhteistyö kiinnosti. Viikon päästä yhteistyömme myös alkoi.

- Nordea on meille rahoituksellinen kumppani, joka on tarjonnut kaiken tarvittavan avun rahoitusstrategian laatimiseen. Pankki on ollut oikeasti kiinnostunut meistä ja yrityksestämme heti ensimmäisestä päivästä lähtien. Tarjottu apu ei ole myöskään rajoittunut pelkästään heidän omaan palvelutarjontaansa, vaan myös yhteistyössä muiden rahoituslaitosten kanssa meitä on autettu ja löydetty ratkaisuja käsillä olleisiin haasteisiin.

- Nordea on muutenkin tuntunut pankilta, joka uskoo yrittäjiin ja yrittäjyyteen. He ovat todella osoittaneet kiinnostuksensa yritystämme kohtaan, kiittelee Miikkulainen lopuksi.

Merkittävimmät virstanpylväät

”Tärkeimmiksi virstanpylväiksemme nousevat ehdottomasti todella tiukan aikataulun alla alkurahoituksen löytyminen sekä sijoittajan mukaan saaminen.”

Suurimmat haasteet

”Kohtaamamme haasteet liittyvät varsinkin startup-yrityksille tyypillisiin asioihin: oikeiden kumppaneiden löytymiseen, rahoitukseen ja aikatauluihin. Olemme aina joutuneet pitämään monta rautaa samaan aikaan tulessa. Kahden kuukauden työt on pitänyt saada valmiiksi kahdessa viikossa – näin on käynyt usein kun muun muassa mukaan on otettu kolmansia osapuolia, jotka eivät ole tottuneet startup-yritykselle tuttuun ketterään toimintatapaan.” 

Yrittäjyydessä parasta 

”Yrittäjyydessä meitä motivoi yleisesti ottaen startup-ympäristö sekä kasvuhakuisuus. On upeaa huomata, miten tällainen pieni mutta ketterä ja joustava yritys pystyy toteuttamaan isoja hankkeita kireälläkin aikataululla.” 

”On ollut upeaa nähdä, miten osaamisemme on yhdistynyt ja tarjonnut kasvualustan taustalla olevalle yritysidealle. Taustojemme ansiosta havaitsimme markkinoilla ilmeisen palvelutarpeen, joka vastasi juuri meidän ammattiosaamistamme. Näistä lähtökohdista nopea liikkeelle lähtö on ainoastaan yrittäjyyden mahdollistamaa. Toki riskinsietokykyä ja luovaa hulluutta heittäytyä riskin varaan on tarvittu matkan varrella.”

Read more about Finland's independence anniversary

Näyttää 5 hakua 56 tuloksesta

Suomi100

Onnea 100-vuotias Suomi!

Nordea Suomi100

Suomen juhlavuoden kunniaksi me nordealaiset päätimme nostaa yrittäjyyden ja yrittäjähenkisyyden yhteisen juhlavuotemme teemaksi.

Blogi: Yrittäjähengen ydin sama jo 1800-luvulla - kuinka ratkaistiin rahoitus?

Yritykset Suomi100

Mukana oli myös aatteen paloa ja ihanteita – halu tehdä hyvää yhteiskunnan parhaaksi

Cleac: Parempaa musiikinopetusta maailmalle

Yritykset Suomi100

Cleac Oy on kasvanut parissa vuodessa ideasta kansainväliseksi startupiksi.

Yonoton: Jonon ohi haasteiden kautta

Yritykset Suomi100

Teemu Karenius sai yritysidean, kun hän turhautui lätkämatseissa jonottamiseen.

Näyttää 5 hakua 56 tuloksesta