Tuuli Koivu: USA:n yritysverouudistus voi myllertää maailmantalouden

03.04.17 15:56 | Talous | Tuuli Koivu

Trumpin paineet saada aikaan tuloksia kasvavat. Yksi odotetuimmista muutoksista on yritysverotuksen radikaali keventäminen, jonka sivujuonteena republikaanit haluavat myllätä koko verojärjestelmän. Vaikutukset maailmantalouteen voivat olla valtavia.

Yhdysvalloissa on aikomus muuttaa maan yritysverotusta oikein kunnolla. Uudistuksen tavoitteena on, että nykyistä useammat yhdysvaltalaisyritykset maksaisivat veronsa Yhdysvaltoihin. Nykyinen 35 prosentin yritysvero ei tähän kannusta, vaikka se sisältääkin mahdollisuuksia laajoihin vähennyksiin ja todellinen yritysten veroaste lienee noin 22 %. 

Republikaanipuolueen ehdotus laskee yritysveron 20 prosenttiin ja presidentti Trump pisti kampanjassaan tätäkin paremmaksi lupailemalla 15 prosentin veroastetta. Näin merkittävät muutokset aiheuttaisivat väistämättä liittovaltion budjettiin valtavan aukon, vaikka veropohjaa onnistuttaisiinkin laajentamaan. Tämän aukon pienentämiseksi republikaanit ehdottavat koko verojärjestelmän periaatteiden muuttamista.

Ehdotuksessa verotuksesta tehtäisiin kulutusperusteista: verot maksettaisiin tuotteen kuluttajan kotimaassa eikä tuotantomaassa kuten nyt. Tähän viittaa myös veromallin englanninkielinen nimitys Destination-Based Corporate Tax. Viennistä saatavat tulot olisivat Yhdysvalloissa verovapaita, kun taas maan ulkopuolelta tuotujen tavaroiden ja palvelujen arvoa ei saisi verotuksessa vähentää lainkaan. Tällöin niille käytännössä asetettaisiin yritysveroa vastaava tulli eli ehdotuksessa 20 prosenttia. 

Vaikka uudistuksen toteutumisen tiellä on Yhdysvalloissa vielä monta mutkaa – eikä vähiten Trumpin tiettävästi varauksellinen suhtautuminen ehdotukseen, joka on mahdollisesti kauppajärjestö WTO:n sääntöjen vastainen – se on jo herättänyt huolta laajalti. Uudistuksen kärsijöiksi ovat etunenässä ilmoittautuneet sellaiset yhdysvaltalaisyritykset, joiden liikeidea perustuu ulkomaisten tuotteiden tuontiin ja myyntiin Yhdysvalloissa. Heiltähän poistuisi oikeus verovähennysten tekoon tuonnin osalta. 

Uudistuksella on myös vahvat kannattajansa. Esimerkiksi arvostettu taloustieteilijä Martin Feldstein on vakuuttunut siitä, että valuuttakurssi ja hinnat nousisivat kompensoimaan verouudistuksesta syntyvät vaikutukset. Näin ollen verouudistus ei muuttaisi Yhdysvaltojen ulkomaankauppaa. 

On kuitenkin paljon tekijöitä, joiden vuoksi Feldsteinin analyysi osoittautuu suurella todennäköisyydellä liian yksinkertaiseksi. Yhtenä syynä tähän ovat jäykät hintamekanismit taloudessa. Hinnat muuttuvat hitaasti ja muutoksia odotellessa talous ehtii sopeutua uuteen tilanteeseen jo muitakin reittejä. Myös valuuttakurssimuutoksiin liittyy runsaasti epävarmuutta, sillä kauppavirtojen vaikutukset jäävät usein rahoitusmarkkinoiden jalkoihin. 

Lisäksi tuoreet selvitykset* osoittavat, että vaikka valuuttakurssi ja hinnat poistaisivatkin Yhdysvaltoihin syntyvän hintaedun, maan yksipuolinen siirtyminen uudentyyppiseen verojärjestelmään vaikuttaisi laajalti yritysten sijaintipäätöksiin. Aiempaa useammat yritykset voisivat todeta Yhdysvaltojen uuden verojärjestelmän riittäväksi kannusteeksi muuttaa tuotantoa maan rajojen sisäpuolelle. Todennäköisesti uudistuksella olisi merkittäviä vaikutuksia myös maailman rahoitusvirtoihin. Näin osittain siksi, ettei sinänsä nerokkaan ehdotuksen toteuttaminen yhdessä maassa ei onnistu poistamaan vääristäviä kannustimia yritysryppäiden sisäisestä hinnoittelusta.

Mikä näistä vaikutuksista sitten nousee hallitsevaksi? Mahdotonta tietää. Historiasta ei löydy esimerkkiä vastaavasta verojärjestelmän muutoksesta, ja valitettavasti kattavia arvioita nyt ehdotetun uudistuksen vaikutuksista on vasta vähän. Dynaamiset kokonaistaloudelliset mallit voisivat vastata joihinkin avoimiin kysymyksiin, mutta niissäkin laskelmat perustuvat paljolti oletuksille. 

Varmaa onkin vain se, että jos maailman suurin talous asettaa koko maailmantalouden koelaboratoriokseen pyrkiessään lisäämään yritysverotuksensa houkuttelevuutta, yritysverokilpailu nousee uudelle tasolle. Epäilemättä tämä aiheuttaa haasteita myös Suomessa. 

* Hyödyllisiä analyyseja verouudistuksesta on luettavissa mm. Auerbach ja muut (2017) Destination-Based Cash Flow Taxation, Oxford University Centre for Business Taxation WP 17/01 ja Becker ja Englisch (2017) A European Perspective on the US Plans for a Destination Based Cash Flow Tax, Oxford University Centre for Business Taxation WP 17/03. 

Tuuli Koivu viimeisimmät kirjoitukset

Finanssimaailma-blogi: Tuuli Koivu

Blogi: Trump Kiinan herätyskellona

Talous Tuuli Koivu

Kukaan ei kaipaa Trumpin ajamaa protektionismia, mutta unilukkarina hänestä voi olla maailmantaloudelle jopa hyötyä.

Blogi: Kiina valitsee johtajia koko maailmantaloudelle

Talous Tuuli Koivu

Uuden johdon tavoite on viedä maa maailman suurimmaksi taloudeksi 2030-luvulla.

Finanssimaailma-blogi: Tuuli Koivu

Blogi: Saksan metallimiehet eivät tuo helpotusta EKP:lle

Talous Tuuli Koivu

Suomessa Saksan palkkaneuvotteluja kannattaa seurata erittäin tarkasti.

Tuuli Koivu: Pohjois-Korean yllättävät talousrakenteet lisäävät epävakautta

Talous Tuuli Koivu

Tilanne on altis konflikteille.

Tuuli Koivu: Ovatko pankkiunionin säännöt kaikille samat?

Talous Tuuli Koivu

On kuulunut huolestuttavaa viestiä uusien sääntöjen noudattamisesta pankkiunionissa.