Juridisen rakenteen muutokset

Yhtiörakenteen muutoksesta on ilmoitettu kirjeitse Nordea Pankki Suomi Oyj:n velkojille, joita ovat esimerkiksi pankin tavaroiden ja palveluiden toimittajat ja liikkeeseen laskemien velkainstrumenttien haltijat (strukturoidut joukkolainat ja vakuudelliset joukkolainat).

Kirjeet lähetettiin velkojille huhtikuussa. Kirje ei edellytä velkojilta toimenpiteitä, ja se on lähetetty asianomaisille henkilöille ainoastaan siksi, että he ovat velkojia.

Nordea Pankki Suomi Oyj on Suomen lain mukaan velvollinen ilmoittamaan kaikille tiedossa oleville velkojilleen fuusio- ja jakautumisprosessiin liittyvistä oikeuksista.

Jos sinulla on lisäkysymyksiä, lähetä sähköpostia osoitteeseen media@nordea.com.