Talletussuoja ja sijoittajien korvausrahastosuoja

Juridisen rakenteen yksinkertaistamisesta johtuvia muutoksia talletussuojaan ja sijoittajien korvausrahastosuojaan

Nordean juridisen rakenteen yksinkertaistaminen

2. tammikuuta 2017 yksinkertaistimme juridista rakennettamme paremmin liiketoimintaa vastaavaksi muuttamalla tytäryhtiömme Suomessa, Tanskassa ja Norjassa ruotsalaisen emoyhtiömme Nordea Bank AB:n (publ) sivuliikkeiksi. Tämä muutos tytäryhtiöistä sivuliikkeiksi toteutettiin kolmen erillisen fuusion kautta. Yksinkertaisempi juridinen rakenne antaa pankille paremmat valmiudet keskittyä erinomaisten asiakaskokemusten luomiseen.

Talletussuoja

Ruotsin talletussuojajärjestelmä kattaa kaikki Nordea Bank AB:n (publ) tallettajat, mukaan lukien ne, joilla on talletuksia pankin ulkomaisissa sivuliikkeissä. Nordea on kuitenkin liittynyt myös Tanskan ja Norjan paikallisiin talletussuojajärjestelmiin, joilla täydennetään Ruotsin talletussuojajärjestelmää.

Jos ruotsalainen yhtiö asetetaan konkurssiin tai Ruotsin finanssivalvontaviranomainen (Finansinspektionen) tekee päätöksen asiasta, talletussuojajärjestelmästä maksetaan lähtökohtaisesti korvausta enintään 950 000 Ruotsin kruunua kullekin tallettajalle Ruotsissa. Jos talletuksia on ruotsalaisen yhtiön ulkomaisessa sivuliikkeessä EU:n alueella, Ruotsin talletussuojajärjestelmästä maksettava korvaus on sama kuin siinä maassa, jossa sivuliike toimii, esimerkiksi Suomessa 100 000 euroa ja Tanskassa 100 000 euroa. Myös ruotsalaisten pankkien Norjassa toimivien sivuliikkeiden kohdalla korvaus on enintään 100 000 euroa. Koska Nordea on liittynyt Tanskan ja Norjan talletussuojajärjestelmiin, Ruotsin talletussuojajärjestelmää täydennetään erityisillä paikallisilla säännöillä, jotka koskevat Nordean sivuliikkeissä Tanskassa ja Norjassa tehtyjä talletuksia.

Ruotsissa maksettavan korvauksen yläraja koskee talletuksia Nordea Bank AB:ssä (publ) ja sen ulkomaisissa sivuliikkeissä, koska kaikki yhteen yhtiöön tehdyt talletukset lasketaan yhteen talletussuojadirektiivin mukaisesti. Talletussuoja on pankki- ja asiakaskohtainen. Tämä on saattanut johtaa talletussuojan heikentymiseen, jos Nordea Bank AB:n (publ) asiakkaalla oli ennen fuusiota talletuksia myös Nordea Pankki Suomi Oyj:ssä, Nordea Bank Danmark A/S:ssä tai Nordea Bank Norge ASA:ssa.

Nordea Bank AB:n (publ) tallettajilla on siten oikeus nostaa talletuksensa Nordea Bank AB:ssä (publ) ja sen sivuliikkeissä, mahdollinen kertynyt korko mukaan lukien, tai siirtää ne toiseen pankkiin, kun talletussuojan enimmäismäärään laskettavien talletusten summa ylittyy. Tällaisista nostoista ei peritä palkkioita tai muita maksuja, jos ne tehdään kolmen kuukauden kuluessa siitä, kun asiakas on saanut tiedon fuusiosta.

Olemme tiedottaneet vuoden 2016 aikana juridisen rakenteen muutoksista erikseen kaikille asiakkaille, joilla on talletuksia Nordea Pankki Suomi Oyj:ssä, Nordea Bank Danmark A/S:ssä ja Nordea Bank Norge ASA:ssa. Maakohtaista tietoa Nordean asiakkaille annetaan osoitteissa www.nordea.fi, www.nordea.no, www.nordea.se ja www.nordea.dk.

Lue lisää Ruotsin talletussuojasta: www.riksgalden.se.

Sijoittajien korvausrahastosuoja

Nordean asiakkaiden sijoittajien korvausrahastosuoja siirtyy Ruotsin sääntelyn piiriin. Nordea on kuitenkin liittynyt myös Tanskan paikalliseen sijoittajien korvaussuojajärjestelmään, jolla täydennetään tarvittaessa Ruotsin suojajärjestelmää. Korvausrahastosuoja on pankki- ja sijoittajakohtainen. Lue lisää Ruotsin järjestelmästä: www.riksgalden.se.