Talletussuoja ja sijoittajien korvausrahastosuoja

Juridisen rakenteen yksinkertaistamisesta johtuvia muutoksia talletussuojaan ja sijoittajien korvausrahastosuojaan

Nordean juridisen rakenteen yksinkertaistaminen

Nordea yksinkertaistaa juridista rakennettaan muuttamalla tytäryhtiönsä Suomessa, Tanskassa ja Norjassa emoyhtiö Nordea Bank AB:n (publ) sivuliikkeiksi. Tämä muutos tytäryhtiöistä sivuliikkeiksi toteutetaan kolmen erillisen fuusion kautta.

Juridista rakennetta yksinkertaistetaan osana Nordean liiketoiminnan laajempaa muutosta ja prosessien yksinkertaistamista.

Tavoitteena on toteuttaa fuusiot viimeistään alkuvuodesta 2017.

Talletussuoja

Sivuliikerakenteeseen siirtymisen jälkeen Ruotsin talletussuojajärjestelmä kattaa kaikki Nordea Bank AB:n (publ) tallettajat, mukaan lukien ne, joilla on talletuksia pankin ulkomaisissa sivuliikkeissä. Nordea liittyy kuitenkin myös Tanskan ja Norjan paikallisiin talletussuojajärjestelmiin.

Jos ruotsalainen yhtiö asetetaan konkurssiin tai Ruotsin Finanssivalvonta (Finansinspektionen) tekee päätöksen asiasta, talletussuojajärjestelmästä maksetaan korvausta enintään 950 000 Ruotsin kruunua kullekin tallettajalle Ruotsissa. Jos talletuksia on ruotsalaisen yhtiön ulkomaisessa sivuliikkeessä EU:n alueella, Ruotsin talletussuojajärjestelmästä maksettava korvaus on sama kuin siinä maassa, jossa sivuliike toimii, esimerkiksi Suomessa 100 000 euroa ja Tanskassa 100 000 euroa. Myös ruotsalaisten pankkien Norjassa toimivien sivuliikkeiden kohdalla korvaus on enintään 100 000 euroa. Koska Nordea liittyy Tanskan ja Norjan talletussuojajärjestelmiin, Ruotsin talletussuojajärjestelmää täydennetään erityisillä paikallisilla säännöillä, jotka koskevat Nordean sivuliikkeissä Tanskassa ja Norjassa tehtyjä talletuksia.

Ruotsissa maksettavan korvauksen yläraja koskee talletuksia Nordea Bank AB:ssä (publ), sen ulkomaiset sivuliikkeet mukaan lukien, koska kaikki yhteen yhtiöön tehdyt talletukset lasketaan yhteen talletussuojadirektiivin mukaisesti. Talletussuoja on pankki- ja asiakaskohtainen. Tämä saattaa johtaa talletussuojan heikentymiseen, jos Nordea Bank AB:n (publ) asiakkaalla oli ennen fuusiota talletuksia myös Nordea Pankki Suomi Oyj:ssä, Nordea Bank Danmark A/S:ssä tai Nordea Bank Norge ASA:ssa.

Nordea Bank AB:n (publ) tallettajilla on siten oikeus nostaa talletuksensa Nordea Bank AB:ssä (publ) ja sen sivuliikkeissä, mahdollinen kertynyt korko mukaan lukien, tai siirtää ne toiseen pankkiin, kun talletussuojan enimmäismäärään laskettavien talletusten summa ylittyy. Tällaisista nostoista ei peritä palkkioita tai muita maksuja, jos ne tehdään kolmen kuukauden kuluessa siitä, kun asiakas on saanut tiedon fuusiosta.

Tiedotamme vuoden 2016 aikana juridisen rakenteen muutoksesta erikseen kaikille asiakkaille, joilla on talletuksia Nordea Pankki Suomi Oyj:ssä, Nordea Bank Danmark A/S:ssä ja Nordea Bank Norge ASA:ssa. Maakohtaista tietoa Nordean asiakkaille annetaan osoitteissa www.nordea.fi, www.nordea.no, www.nordea.se ja www.nordea.dk.

Lue lisää Ruotsin talletussuojasta: www.riksgalden.se.

Sijoittajien korvausrahastosuoja

Nordean asiakkaiden sijoittajien korvausrahastosuoja siirtyy Ruotsin sääntelyn piiriin, kun fuusio on toteutettu. Nordea liittyy myös Tanskan korvausjärjestelmään. Sijoittajien korvausrahastosuoja on pankki- ja asiakaskohtainen. Lue lisää Ruotsin järjestelmästä:

www.riksgalden.se

.