Tärkeät päivämäärät

PäivämääräTapahtuma
4. toukokuuta 2020 klo 16.00Määräaika osakkeenomistajien vastaehdotuksien toimittamiselle
5. toukokuuta 2020 noin klo 14.00Ennakkoäänestys alkaa; malli valtakirjaksi ja äänestysohjeiksi on saatavilla; äänestettävät vastaehdotukset julkaistaan Yhtiön verkkosivuilla
13. toukokuuta 2020Määräaika osakkeenomistajien kysymysten toimittamiselle
15. toukokuuta 2020Vastaukset osakkeenomistajien kysymyksiin sekä muut kuin äänestettävät vastaehdotukset saatavilla Yhtiön verkkosivuilla
15. toukokuuta 2020Täsmäytyspäivä
18. toukokuuta 2020 klo 16.00Määräaika valtakirjojen toimittamiselle
18. toukokuuta 2020 klo 23:59*Ilmoittautuminen ja ennakkoäänestys päättyvät
Viimeistään 25. toukokuuta klo 10.00Määräaika tiettyjen hallintarekisteröityjen osakkeiden merkitsemiseksi tilapäiseen osakasluetteloon
28. toukokuuta 2020 klo 15.00Varsinainen yhtiökokous
Viimeistään 11. kesäkuuta 2020Varsinaisen yhtiökokouksen pöytäkirja saatavilla Yhtiön verkkosivuilla
* Hallintarekisteröityjen osakkeiden omistajia kehotetaan olemaan yhteydessä omaisuudenhoitajaan tarvittavien ohjeiden saamiseksi.