Nordean yhtiökokous 2020

Helsinki Skyline

Yhtiön korkein päätöksentekoelin on yhtiökokous, jossa osakkeenomistajat käyttävät äänioikeuttaan. Yhtiökokouksissa päätetään muun muassa tilinpäätöksestä, osingosta, hallituksen jäsenten ja tilintarkastajan valinnasta sekä hallituksen jäsenille ja tilintarkastajalle maksettavista palkkioista.

Yhtiökokoukset pidetään Helsingissä.

Viimeisimmät tiedot yhtiökokouksesta

Nordea seuraa koronaviruksen (COVID-19) leviämistä ja vaikutuksia yhtiön varsinaiseen yhtiökokoukseen. Ilmoitamme toteutettavista toimista tilanteen mukaisesti.

Osakkeenomistajia pyydetään seuraamaan tätä verkkosivua ajantasaisten tietojen saamiseksi.

Nordea peruuttaa 25.3.2020 koolle kutsutun yhtiökokouksen ja tulee kutsumaan koolle uuden kokouksen pidettäväksi suunnitelmien mukaan 14.5.2020

Koronavirustilanteen ja siihen liittyvien Suomen viranomaisten määräämien rajoitusten vuoksi Nordea Bank Oyj:n hallitus on päättänyt peruuttaa 25. maaliskuuta 2020 koolle kutsutun varsinaisen yhtiökokouksen. Näin varmistetaan Nordean osakkeenomistajien, henkilöstön ja muiden sidosryhmien turvallisuus ja terveys.

Nordea aikoo järjestää varsinaisen yhtiökokouksen 14. toukokuuta 2020. Nordea noudattaa kaikkia Suomen viranomaisten antamia määräyksiä varmistaakseen Nordean osakkeenomistajien, henkilöstön ja muiden sidosryhmien turvallisuuden. Uusi yhtiökokouskutsu lähetetään niin pian kuin se on käytännössä mahdollista.

Ilmoittautuminen 

Tällä verkkosivustolla julkaistaan ennen varsinaista yhtiökokousta kutsu, joka sisältää tiedot ilmoittautumisesta niin pian kuin se on käytännössä mahdollista.

Käsiteltävät asiat

Osakkeenomistajien, jotka haluavat ehdottaa jotain yhtiökokoukselle kuuluvaa asiaa käsiteltäväksi varsinaisessa yhtiökokouksessa, on toimitettava siitä kirjallinen pyyntö hallitukselle. Ehdotusten tulee olla hallituksella viimeistään 31. maaliskuuta 2020.

Pyyntö on lähetettävä perusteluineen tai päätösehdotuksineen kirjallisesti osoitteeseen:

Nordea
The Board of Directors
c/o Group Legal, VV7320
Satamaradankatu 5
FI-00020 Nordea
Finland

Lehdistötiedotteet ja pörssitiedotteet