Q&A

Koronaviruspandemian vuoksi ja varmistaakseen Nordean osakkeenomistajien terveyden ja turvallisuuden Nordea Bank Oyj:n hallitus on päättänyt poikkeuksellisesta kokousmenettelystä eduskunnan 24.4.2020 hyväksymän väliaikaisen lain nojalla. Väliaikainen laki mahdollistaa pörssiyhtiöiden yhtiökokousten järjestämisen pelkästään etäkokouksena. Kokoukseen ei voi osallistua paikan päällä.

Mikä on väliaikaisen lain tarkoitus?

Väliaikaisella lailla halutaan varmistaa ja turvata sujuva ja turvallinen päätöksenteko yrityksissä koronaviruspandemian aikana, jotta varmistetaan osakkeenomistajien, sidosryhmien ja koko yhteiskunnan terveys ja turvallisuus.

Voinko edelleen käyttää osakkeenomistajan oikeuksiani?

Kyllä. Osakkeenomistaja voi osallistua varsinaiseen yhtiökokoukseen ja käyttää osakkeenomistajan oikeuksiaan vain äänestämällä ennakkoon tai asiamiehen välityksellä sekä esittämällä vastaehdotuksia ja kysymyksiä ennakkoon.

Voinko osallistua varsinaiseen yhtiökokoukseen paikan päällä?

Et. Varsinainen yhtiökokous järjestetään koronaviruspandemian vuoksi ilman fyysistä läsnäoloa, ja voit seurata kokousta web stream -lähetyksen kautta. Ohjeet siitä, miten voit rekisteröityä seuraamaan web stream -lähetystä, julkaistaan näillä verkkosivuilla viimeistään 5. toukokuuta.

Miten pääsen seuraamaan varsinaista yhtiökokousta?

Osakkeenomistajat voivat seurata web stream -lähetystä tietokoneella tai älypuhelimella internet-yhteyttä käyttäen. Ohjeet siitä, miten voit rekisteröityä seuraamaan web stream -lähetystä, julkaistaan näillä verkkosivuilla viimeistään 5. toukokuuta.

Mitä toimenpiteitä yhtiökokouksen web stream -lähetyksen seuraaminen edellyttää minulta?

Osakkeenomistajan on rekisteröidyttävä 18.5.2020 klo 23.59 mennessä, jotta hän voi seurata yhtiökokousta web stream -lähetyksen kautta. Lisätietoa rekisteröitymisestä löytyy täältä.

Ohjeet yhtiökokouksen seuraamiseen ja linkki web stream -lähetykseen lähetetään osakkeenomistajalle ilmoitusajan päättymisen jälkeen siihen sähköpostiosoitteeseen, jonka hän on ilmoittanut rekisteröinnin yhteydessä. Web stream -lähetyslinkkiä ei lähetetä osakkeenomistajan rekisteröinnin vastausviestissä.

Miten ja milloin voin äänestää?

Voit äänestää ennakkoon ja asiamiehen välityksellä. Ennakkoäänestys alkaa 5. toukokuuta 2020 noin klo 14.00 ja päättyy 18. toukokuuta 2020 klo 23.59. Ennakkoäänestystä koskevia lisätietoja julkaistaan näillä verkkosivuilla ennen äänestysajan alkua.

Jollet halua äänestää ennakkoon, sinua pyydetään koronaviruspandemiasta johtuen käyttämään Nordean tarjoamaa valtakirjapalvelua ja valtuuttamaan Hannes Snellman Asianajotoimisto Oy:n asianajaja ja Managing Associate Antti Kuha tai hänen määräämänsä asianajaja edustamaan sinua ja käyttämään äänioikeuttasi varsinaisessa yhtiökokouksessa antamiesi äänestysohjeiden mukaisesti. Nimetyn asiamiehen valtuuttamisesta ei koidu osakkeenomistajille kuluja. Lisätietoa nimetystä asiamiehestä on saatavilla osoitteessa https://hannessnellman.com/people/all/antti-kuha/.

Malli valtakirjaksi ja äänestysohjeiksi on saatavilla näillä verkkosivuilla 5. toukokuuta 2020 noin klo 14.00.

Voinko esittää kysymyksiä etukäteen?

Kyllä, voit lähettää kysymyksiä etukäteen sähköpostitse osoitteeseen moc.aedron@MGA viimeistään 13. toukokuuta 2020. Kysymysten tekemisen edellytyksenä on, että esität selvityksen osakeomistuksestasi.

Nordea julkaisee ennen kokousta esitetyt kysymykset sekä johdon ja hallituksen vastaukset kysymyksiin näillä verkkosivuilla 15. toukokuuta 2020.

Voinko esittää vastaehdotuksia?

Kyllä. Vastaehdotukset on toimitettava Nordealle sähköpostitse osoitteeseen moc.aedron@MGA viimeistään 4. toukokuuta 2020 klo 16.00.

Osakkeenomistajilla, jotka omistavat vähintään yhden sadasosan Nordean kaikista osakkeista, on oikeus tehdä äänestykseen otettava vastaehdotus yhtiökokouksen asialistalla oleviin päätösehdotuksiin. Osakkeenomistajien on esitettävä vastaehdotuksen toimittamisen yhteydessä selvitys osakeomistuksestaan. Vastaehdotus otetaan käsiteltäväksi varsinaisessa yhtiökokouksessa sillä edellytyksellä, että osakkeenomistajalla on oikeus osallistua yhtiökokoukseen ja osakkeenomistaja omistaa varsinaisen yhtiökokouksen täsmäytyspäivänä (15. toukokuuta 2020) vähintään yhden sadasosan Nordean kaikista osakkeista. Jos vastaehdotusta ei oteta käsiteltäväksi yhtiökokouksessa, vastaehdotuksen puolesta annetut äänet jäävät ottamatta huomioon.

Miten ja milloin vastaehdotukset julkaistaan?

Nordea julkaisee äänestykseen otettavat vastaehdotukset näillä verkkosivuilla viimeistään 5. toukokuuta 2020 sekä muut kuin äänestykseen otetut vastaehdotukset 15. toukokuuta 2020.

Milloin osinko maksetaan?

Jotta pankit säilyttävät pääomaansa voidakseen tukea taloutta koronaviruksen aiheuttaman lisääntyneen epävarmuuden takia, Euroopan keskuspankki (EKP) suosittelee, että merkittävät luottolaitokset, Nordea mukaan lukien, eivät maksaisi osinkoa 1. lokakuuta 2020 saakka. Hallitus ehdottaakin siksi, että tilikauden 2019 osingonjakopäätöstä lykätään.

Yksi hallituksen ehdotuksista varsinaiselle yhtiökokoukselle on se, että varsinainen yhtiökokous valtuuttaa hallituksen päättämään, että tilikaudelta 2019 maksetaan osinkoa enintään 0,40 euroa osakkeelta yhdessä tai useammassa erässä. Valtuutus olisi voimassa vuoden 2021 varsinaiseen yhtiökokoukseen saakka.

Nordealla on yksi eurooppalaisten pankkien vahvimmista pääomarakenteista. Hallitus kuitenkin ymmärtää koronaviruksen aiheuttaman epävarmuuden ja on samaa mieltä siitä, että kaikkien pankkien tulee tukea Euroopan yhteiskuntia ja taloutta. Hallitus aikoo noudattaa EKP:n suositusta ja pidättäytyä päättämästä osingonmaksusta tämän valtuutuksen perusteella 1. lokakuuta 2020 saakka. Nordea julkistaa mahdolliset osingonmaksuun liittyvät hallituksen päätökset erikseen ja vahvistaa samalla osingon täsmäytys- ja maksupäivät.

Miten pitkään hallituksen valtuutus päättää osingonjaosta olisi voimassa? 

Valtuutus olisi voimassa Yhtiön vuoden 2021 varsinaisen yhtiökokouksen alkamiseen saakka. Nordea julkistaa hallituksen mahdollisesti tekemät osingonmaksuun liittyvät päätökset erikseen ja vahvistaa samalla osingon täsmäytys- ja maksupäivät.