Tarkoitus ja arvot

Purpose and values

Sisäinen kompassi

Tarkoituksemme ja arvomme ovat kaiken toimintamme ytimessä.

Emme vetäneet tarkoitusta ja arvoja hatusta. Ne pohjautuvat lukuisiin henkilöstön, asiakkaiden ja monien muiden sidosryhmien kanssa käytyihin keskusteluihin. Muodostimme yhdessä tarkoituksen ja arvot, jotka määrittelevät sen, keitä olemme ja mihin uskomme. Ne määrittelevät toimintatapamme ja auttavat meitä tekemään oikeita päätöksiä. Ne kertovat, miten toimimme.

Tarkoituksemme

Together, we lead the way,
enabling dreams and everyday aspirations
for a greater good   

Tarkoituksemme antaa päivittäiselle työllemme suunnan ja merkityksen. Siinä yhdistyvät päivittäiset pyrkimyksemme auttaa asiakkaita toteuttamaan unelmansa ja toiveensa sekä sitoutumisemme yhteisen hyvän edistämiseen ja vastuulliseen toimintaan ympäröivissä yhteiskunnissa.

Arvomme

Collaboration, 

Ownership, Passion and Courage

Arvoissamme näkyy selvästi, millaisen yrityskulttuurin haluamme rakentaa. Kulttuurin, jossa ihmiset palvelevat asiakkaita innolla, tekevät tiivistä yhteistyötä yli organisaatiorajojen, ottavat aidosti vastuuta omasta työstään ja tuovat rohkeasti asioita esiin ja haastavat toisiaan. 

Tarkoitus ja arvot käytännössä

Pyrimme jatkuvasti toteuttamaan arvoja kaikessa tekemisessämme. Oli sitten kyse rekrytoinnista, kehittymisestä tai kasvamisesta, emme keskity pelkästään saavutuksiin, vaan siihen, miten arvot ohjaavat meitä pääsemään tavoitteisiimme. Koulutamme ja johdamme arvojemme mukaisesti, mikä luotsaa meitä tarkoitustamme kohti. 

Tarkoituksemme ja arvomme kertovat, keitä me olemme, mitä me teemme ja miten toimimme henkilöstömme ja asiakkaidemme kanssa.

Kysymme joka päivä itseltämme ja toisiltamme, miten edistämme ja toteutamme tarkoitusta ja arvoja käytännössä. Katso oheiset lyhyet videot ja tutustu nordealaisiin, joita tarkoituksemme ja arvomme ohjaavat.

Tapaa Kia

Kia edistää Nordean yhteiskunnallisia tavoitteita erilaisten yhteisöjen kumppanina. Katso, miten hän ottaa vastuuta omassa roolissaan. 

Hups! Ota evästeet käyttöön nähdäksesi tämän sisällön Nordealta
Link on ‘Ota evästeet’: https://www.nordea.fi/henkiloasiakkaat/tuki/evasteet.html

Tapaa Per

Pankkiala digitalisoituu, mutta Nordeassa tiedetään, ettei se vähennä ihmisten osaamisen merkitystä. Per teki 28 vuotta perinteistä pankkityötä mutta rohkaistui sitten hyppäämään digitalisaation kelkkaan sen vastustamisen sijasta.

Hups! Ota evästeet käyttöön nähdäksesi tämän sisällön Nordealta
Link on ‘Ota evästeet’: https://www.nordea.fi/henkiloasiakkaat/tuki/evasteet.html