Nordean synty

Tutustu Nordean edeltäjäpankkeihn 

Download document (pdf, 72 KB) 

Nordealla on noin 300 edeltäjäpankkia, joista ensimmäiset perustettiin jo 1820-luvulla. Pankkien lukumäärä oli 1970-luvulla pienentynyt 80:een ja 1980-luvulla 30:een. 1990-luvulla jäljellä oli neljä pankkia, joista muodostettiin uusi pankkikonserni: 

  • Nordbanken Ruotsissa
  • Merita Pankki Suomessa
  • Unibank Tanskassa
  • Christiania Bank og Kreditkasse Norjassa.

Neljän pankin fuusioitumisen jälkeen toimintaa on jatkettu Nordean nimellä vuoden 2001 joulukuusta lähtien. Muutama vuosi myöhemmin Nordea laajensi toimintaansa Virossa, Latviassa, Liettuassa, Puolassa ja Venäjällä, ja Nordea on nykyisin merkittävä pankki myös näissä maissa.

Nordean muodostaneilla pankeilla oli visio johtavasta, Pohjoismaissa ja Itämeren alueella toimivasta finanssipalvelukonsernista. Vuosien varrella asiakkaiden ja henkilöstön tyytyväisyys on jatkuvasti parantunut ja osakkeenomistajien saama kokonaistuotto on noussut, kun on toteutettu merkittäviä rakenteellisia muutoksia, hyödynnetty fuusion tuomia synergiaetuja, kehitetty liiketoimintaa ja pyritty kasvuun strategisesti tärkeillä alueilla.

Nordean perusajatuksena oli luoda uusia mahdollisuuksia: parempia finanssituotteita ja -palveluja – parempia asiakkaalle, parempia kuin kilpailijoiden ratkaisut, parempia kuin aikaisemmin – edullisemmin ja laadukkaammin. Tämä kunnianhimoinen tavoite on kirjattu konsernin tehtävään: Teemme sen mahdolliseksi.

Pohjoismaissa ihmiset ovat tarpeeksi samanlaisia voidakseen tehdä yhteistyötä, tarpeeksi erilaisia oppiakseen toisiltaan ja heitä on tarpeeksi monta luodakseen hyvän kotimarkkina-alueen. Meillä on yhteiset pohjoismaiset arvot, kuten vapaus ja tasavertaisuus, ympäristöasiat ovat meille tärkeitä ja luomme pohjoismaisten periaatteiden mukaan uutta – meillä on pohjoismaisia ideoita: Nordic + ideas = Nordea.

Nordea tänään

Nordea on Pohjoismaiden ja Itämeren alueen suurin finanssipalvelukonserni. Nordealla on noin 10,5 miljoonaa asiakasta ja konttoreita noin 650 toimipaikassa kahdeksalla kotimarkkina-alueella.

Nordealla on johtava asema suuryrityspalveluissa sekä vähittäispankki- ja private banking -toiminnassa. Olemme myös Pohjoismaiden johtava henki- ja eläkevakuutustuotteiden tarjoaja.

Nordea on yksi harvoista eurooppalaisista pankeista, joiden luokitus on AA-. Lisäksi Nordea on markkina-arvolla mitattuna kymmenen suurimman kattavia finanssipalveluja tarjoavan pankin joukossa Euroopassa.