Tutustu aikajanaan

Vanhemmat uutiset ja tapahtumat näet valitsemalla vuoden tai vuosikymmenen.

2017 2016 2015 2014 2013 Aiemmat vuodet 2017

Nordea yksinkertaistaa juridista rakennettaan muuttamalla tytärpankit Norjassa, Tanskassa ja Suomessa ruotsalaisen emoyhtiön sivuliikkeiksi.

2016

Nordea perustaa uuden Group Digital -yksikön osana kunnianhimoista tavoitettaan kehittyä aidosti digitaaliseksi pankiksi.

Nordea liittyy MobilePay -kumppanuussopimukseen voidakseen tarjota yksityishenkilöille ja yrityksille entistä innovatiivisemman, tehokkaan ja käyttäjäystävällisen mobiilimaksamisen ratkaisun.

2015

Kansainvälinen talousalan lehti Euromoney valitsi Nordean Pohjoismaiden parhaaksi private banking -palvelujen tarjoajaksi.

2014

Mobiilipankkitapahtumien määrä kasvoi vuoden aikana 90 prosenttia.

Nordean osakevälitys valittiin Pohjoismaiden parhaaksi Prosperan vuotuisessa tutkimuksessa. Nordean osakevälitys nousi ykkössijalle viime vuoden toiselta sijalta. Yleisen sarjan voiton lisäksi Nordean osakevälitys oli paras kaikissa kolmessa alakategoriassa: tutkimus/neuvonta, toteutus ja yritysten palvelu.

2013
Word Finance Banking Awards 2013

Brittiläinen World Finance -lehti nimesi Nordean kolmantena peräkkäisenä vuotena parhaaksi pankiksi Pohjoismaissa.

Mobilanvändare

Mobiilipankkia säännöllisesti käyttävien asiakkaiden määrä kasvoi yli 1 300 000:een.

Nordea förvaltade kapita steg

Nordean hoidossa oleva varallisuus nousi 233 miljardiin euroon.

Aktieanalys Norden TNS Sifo Prospera

Nordea on Pohjoismaiden paras pankki osaketutkimuksessa: se on ensimmäisellä sijalla kolmessa neljästä kategoriasta.

Aiemmat vuodet

The Banker Nominaton Bank of the Year

The Banker lehti nimesi Nordean vuoden pankiksi Länsi-Euroopassa, Suomessa ja Tanskassa tunnustuksena Nordean pitkäaikaisiin asiakassuhteisiin perustuvan strategian onnistuneesta toteuttamisesta.

World Finance Banking Awards 2012

Nordea nimettiin toisena peräkkäisenä vuotena parhaaksi pankkikonserniksi kolmessa neljästä Pohjoismaasta.

Mobiilipankkia säännöllisesti käyttävien asiakkaiden määrä kaksinkertaistui lähes 800 000:een.

Förvaltande av Kapital

Hoidossa oleva varallisuus kasvoi yli 218 miljardiin euroon, joka on kaikkien aikojen ennätys.

Björn Wahlroos

Björn Wahlroos valitaan hallituksen puheenjohtajaksi varsinaisessa yhtiökokouksessa.

Retail Wholesale Wealth

Nordeassa tulee voimaan uusi organisaatio, joka perustuu arvoketjuajat-teluun ja kolmeen liiketoiminta-alueeseen. Näin parannetaan toiminnan joustavuutta, tehostetaan pääoman käyttöä ja lisätään kustannustehokkuutta.

Nordea House

G20-ryhmään kuuluva sääntelyelin, rahoitus-markkinoiden vakaus-neuvosto (Financial Stability Board), nimeää Nordean ainoana pohjoismaisena pankkina yhdeksi maailmanta-louden kannalta tärkeimmistä pankeista.

Nordea Window

Luottoluokituslaitos Standard & Poor’s pitää Nordean luokituksen ennallaan tasolla AA-. Euroopassa on vain harvoja pankkeja, joiden luokitus on yhtä hyvä kuin Nordean.

Nordeaflag

Nordea esittelee uuden visionsa, hallitun kasvun strategian ja uusia kehityshankkeita. Visiona on olla vahva eurooppalainen pankki.

The Banker

Financial Times-konserniin kuuluva The Banker -lehti nimeää Nordean vuoden 2010 pankiksi Tanskassa, Norjassa ja Ruotsissa. 

Höghus

Nordea läpäisee reilulla marginaalilla Euroopan pankkivalvontakomitean stressitestin.

Christian Clausen

Konsernijohtaja Christian Clausen valitaan Euroopan pankkiyhdistysten liiton puheenjohtajaksi Ruotsin pankkiyhdistyksen edustajana. Euroopan pankkiyhdistykseen kuuluu yli 5 000 pankkia 43 maasta.

Nordea Flag

Nordea pysyy vakaana läpi finanssikriisin. Asiakasmäärät kasvavat ja markkinaosuudet vahvistuvat.

Fiona Bank

Nordea hankkii tanskalaisen Fionia Bankin, jolla on 75 000 henkilöasiakasta ja 9 500 yritysasiakasta.

OJSC Nordea Bank in Russia

Nordea nostaa omistusosuutensa venäläisessä OJSC Nordea Bankissa 100 prosenttiin. Nordean kaikkea toimintaa Venäjällä aletaan hoitaa Nordean nimellä.

Nordeaaktie

Nordean osake on Pohjoismaiden likvidein rahoitussektorin osake. Keskimääräinen päivävaihto on noin 90 miljoonaa euroa.

Kassaservice

Nordea hankkii 68 Svensk Kassaservicen konttoria, mikä kasvattaa Nordean konttoriverkostoa Ruotsissa kolmanneksella.

Roskilde Bank

Nordea hankkii tanskalaisen Roskilde Bankin konttoreita.

Nordea Flag

Nordea Life & Pensions laajentaa toimintaansa Baltian maihin tuomalla markkinoille eläkerahastoja.

Euromoney

Euromoney-lehti nimeää Nordean parhaaksi pankiksi Pohjoismaissa ja Baltian alueella.

Christian Clausen nimitetään konsernijohtajaksi Lars G Nordströmin seuraajana.

Nordea ottaa ensimmäisenä pohjoismaisena pankkina käyttöön kansainvälisten rahoituslaitosten sosiaalisen vastuun ja ympäristövastuun periaatteet projektirahoituksen myöntämisessä (Equator Principles).

Nordea avaa 65 uutta konttoria Euroopan uusilla markkinoilla.

Nordea nimetään parhaaksi pankiksi Pohjoismaissa ja Baltian alueella vuonna Euromoneyn vuotuisessa Awards for Excellence
-kilpailussa.

Nordea myy vähemmistöosuutensa International Moscow Bankissa ja hankkii enemmistöosuuden venäläisestä Orgresbankista.

Nordea ottaa käyttöön vastuullisen sijoittamisen periaatteet varallisuudenhoidossaan.

Euromoney valitsee Nordean Pohjoismaiden parhaaksi private banking -palveluiden tarjoajaksi.

Brittiläinen IR Magazine-lehti palkitsee Nordean Ruotsin parhaasta talousviestinnästä (Best investor relations).

Nordea päättää kasvattaa pankkineuvojien määrää noin 500:lla kahden vuoden aikana.

Nordea on edelläkävijä Puolassa kansainvälisten rahastojen markkinoinnissa ja myynnissä. Nordea ostaa Sammon henki- ja eläkevakuutustoiminnan Puolassa.

Financial Times-konserniin kuuluva The Banker -lehti palkitsee Nordean sähköisen laskutusjärjestelmän.

Euromoney-lehti nimeää Nordean Pohjoismaiden parhaaksi private banking -palvelujen tarjoajaksi.

Nordea on maailman suurin Internet-pankki maksujen määrällä mitattuna. Nordealla on 4 miljoonaa verkkopankkiasiakasta.

Financial Times-konserniin kuuluva The Banker -lehti palkitsee Nordean siitä, että konserni käyttää tietotekniikkaa tuodakseen uusia ulottuvuuksia asiakaspalveluun.

Financial News-lehti antaa Nordealle pohjoismaisen palkinnon yhteisöasiakkaiden varallisuudenhoidosta.

Nordea hankkii liettualaisen Kredyt Bank S.A.:n.

Nordean juridista rakennetta yksinkertaistetaan siten, että Ruotsissa toimivalla emoyhtiöllä on tytärpankit muissa Pohjoismaissa.

Nordea Bank Polska ja LG Petro Bank fuusioituvat ja muodostavat yhden Puolan 15 suurimmasta liikepankista.

Nordea tekee IBM:n kanssa 10-vuotisen ulkoistamissopimuksen ja 900 nordealaista siirtyy uuden yhtiön palvelukseen.

Nordea myy yhtenä Pohjoismaiden suurimmista kiinteistönomistajista merkittävän osan kiinteistöistään, mukaan lukien 97 kiinteistöä kolmessa maassa.

Hans Dalborg nimitetään hallituksen puheenjohtajaksi ja Lars G Nordström konsernijohtajaksi.

Nordea allekirjoittaa sopimuksen puolalaisen LG Petro Bankin ostosta.

Nordea ja Postgirot Bank fuusioituvat Ruotsissa.

Nordean verkkopankkiasiakkaiden määrä ylittää 3,3 miljoonaa.

Pohjoismaisista ideoista syntyy Nordea. Nordbanken, Merita, Unibank ja Christiania Bank og Kreditkasse ottavat käyttöön Nordea-nimen ja yhteisen brändin.

Nordean pankkitoiminta Puolassa fuusioidaan BWP-Unibank S.A.:n kanssa.

Nordea avaa Shanghaissa konttorin, joka täydentää vuonna 1984 Pekingissä avatun konttorin toimintaa.

Nordean verkkopankkiasiakkaiden määrä ylittää 2,7 miljoonaa.

MeritaNordbanken ja Unidanmark fuusioituvat ja konserni hankkii norjalaisen Christiania Bank og Kreditkassen. Uusi organisaatio ja sen myötä pohjoismaiset liiketoiminta-alueet otetaan käyttöön. Uuden pankin verkkopankkiasiakkaiden määrä ylittää 2 miljoonaa.

The Banker -lehti palkitsee Nordean parhaasta verkkopankkistrategiasta, koska konserni on toiminut edelläkävijänä verkkopankin kehittämisessä.

MeritaNordbanken tarjoaa ensimmäisenä maailmassa asiakkaille mahdollisuutta maksaa laskuja ja hyväksyä sähköisiä laskuja WAP-puhelimella.

Unidanmark ja MeritaNordbanken ottavat käyttöön yhteiset verkkosivut.

Pohjoismaalaiset ottavat innokkaasti käyttöön uusia, Internetin mukanaan tuomia palveluja. Elektroniset pankkipalvelut ovat keskeinen painopistealue Nordean edeltäjäpankeissa.
Pankki aloittaa 1990-luvulla toiminnan Itämeren alueen idänpuoleisissa maissa. Ensimmäinen Viron konttori avataan Tallinnassa vuonna 1995. Vuonna 1999 Nordea hankkii Puolan Gdyniassa toimivan Bank Komunalnyn. Samana vuonna Nordeasta tulee latvialaisen pankin ainoa omistaja. Seuraavana vuonna Nordea saa pankkitoimiluvan Liettuassa.

Monissa suomalaisissa liikepankeissa aletaan käyttää yhtenäistä työpukua. Työnantajan kustantamalla työasulla pyritään parantamaan imagoa, mutta se on myös merkittävä lisä pankkilaisten vaatimattomiin palkkoihin.

Suomen Yhdyspankin asiakkaat voivat käyttää kotitietokonetta pankkiasioiden hoitamiseen ensimmäistä kertaa vuonna 1984. Yhdyspankki on ollut elektronisten pankkipalvelujen edelläkävijä jo 1970-luvulla.

Kansallis-Osake-Pankki on vuonna 1989 yksi viidestä International Moscow Bankin perustajasta.

Drive-in-pankkeja otetaan käyttöön, mutta palvelu ei ole pitkäikäinen. Sen sijaan pankkiautomaatit saavat suuren suosion heti käyttöönoton jälkeen. Norjassa kehitetään maailman ensimmäinen elektroninen valuutanvaihtojärjestelmä. Christiania Bank og Kreditkasse on vahvasti mukana kehitystyössä.

1960-luvulla otetaan käyttöön palkkatili, joka muuttaa olennaisesti pankin ja asiakkaan välistä suhdetta. Työnantajat maksavat palkat suoraan työntekijöiden tileille eivätkä enää jaa rahaa kirjekuoressa. Pankkipalvelut kehittyvät lainoista ja talletuksista päivittäisiin pankkipalveluihin. Pankkisiirto ja shekit otetaan käyttöön käteismaksujen sijaan.

Jatkuvasti kasvavia tilitietovolyymejä on tähän asti tallennettu reikäkorttikoneilla. Nämä korvataan uudella keksinnöllä – tietokoneella. Ihmekone Sverker lennätetään Yhdysvalloista Sveriges Kreditbankiin vuoden 1960 joulukuussa.

Mobiilipalvelut eivät 1950-luvulla tarkoita matkapuhelimia vaan pankin konttoreita. Norjalainen Christiania Bank og Kreditkasse avaa turisteille tarkoitettuja valuutanvaihtopisteitä laivoissa, hotelleissa, lentokentillä ja suurissa konferenssikeskuksissa. Myös pankkiautoja otetaan käyttöön.

Kansallis-Osake-Pankin Haminan konttori käyttää pommitetun talon kellaria väliaikaisena toimitilana sodan aikana vuonna 1941. Ilmaiskut ovat jatkuvana uhkana, mutta asiakkaita palvellaan vaaroista huolimatta. Hälytyskellojen soidessa tilikirjat, arkistot ja rahat viedään lämmityshuoneeseen, joka toimii myös henkilöstön ja asiakkaiden väestösuojana. Huomaa kyltti Kansallis-Osake-Pankin sisäänkäynnin yläpuolella.

Mennyt vuosikymmen on ollut monelle vaikea. Maailmanlaajuisen laman aikana monet pohjoismaiset teollisuusyritykset ja pankit pysyvät kuitenkin vahvoina. Monilla yrityksillä on runsaasti likviditeettiä, joten pankit siirtyvät kiinteistöliiketoimintaan.
Norjalainen Christiania Bank og Kreditkasse ja muut Nordean edeltäjäpankit ovat saaneet osakseen yhä enemmän luottamusta ja markkinaosuudet kasvavat asiakasmäärien, liiketoiminnan ja henkilöstömäärän lisääntyessä. Kuvassa näkyvä Majorstuan konttori perustetaan vuonna 1930.

Liike-elämä laajenee uusiin mittasuhteisiin ensimmäisen maailmansodan jälkeen. Suuret rahamäärät vaihtavat jatkuvasti omistajaa, ja niiden siirtämiseen tarvitaan yksinkertaisempia ja varmempia tapoja kuin käteinen raha.
Ruotsalainen Postgirot, josta myöhemmin tulee osa Nordeaa, on yksi edelläkävijöistä koko maailmassa käynnistäessään maksujenvälityksen vuonna 1925. Sen katsotaan olevan Pohjoismaiden modernein työpaikka, sillä pankilla on henkilöstöruokala, aurinkoterassi ja sairashuone, jossa työskentelee koulutettu henkilöstö. Pankissa on myös viimeisintä konttoritekniikkaa ja kirjanpitolaitteita.

Esteri Heikinheimo (kuvassa) on ensimmäinen naispuolinen pankinjohtaja Suomessa vuonna 1905. Konttori sijaitsee konttorinjohtajan omassa kodissa, kuten on tapana harvaan asutuilla alueilla.
Toinen esimerkki käytännöllisestä konttorin sijainnista on ruotsalaisen Wermlandsbankenin vuonna 1918 perustama konttori tehtaassa, jossa pankinjohtaja työskentelee osa-aikaisesti.

Vuosien aikana pankit ovat yhteydessä asiakkaisiin eri tavoin. 1900-luvulla pankin kamreeri käy asiakkaiden kotona tyhjentämässä säästölippaat.
Ensimmäinen säästölipas otetaan käyttöön Suomessa vuonna 1902. Säästölippaat ovat suosittuja myös Tanskassa, Ruotsissa ja Norjassa.

Talouselämän kehittyessä 1800-luvun alkupuolella syntyy tarve modernista pankista, joka toimii luotonantajana. Ammatinharjoittajat ja maanviljelijät alkavat perustaa paikallisia pankkeja.
Nordean vanhimpiin edeltäjäpankkeihin kuuluu joitakin Pohjoismaiden vanhimmista pankeista: Sparekassen for Kjøbenhavn og Omegn (perustettu Tanskassa vuonna 1820), Wermlandsbanken (Ruotsi, 1832), Christiania Kreditkasse (Norja, 1848), Suomen Yhdys-Pankki/Finska Föreningsbanken (Suomi, 1862). Nämä pankit ovat edelläkävijöitä liikepankkitoiminnan käynnistämisessä.