Commercial & Business Banking

Commercial & Business Banking

Commercial & Business Banking palvelee Nordean yritysasiakkaita eri kanavissa. Liiketoiminta-alue kattaa neuvonta- ja palveluhenkilöstön, kanavat, tuoteyksiköt, tukitoiminnot ja IT-toiminnot. Kaikilla markkinoilla on käytössä yhteinen strategia, toimintamalli ja hallintotapa. Liiketoiminta-alueeseen kuuluu myös Transaction Banking -organisaatio, johon sisältyvät Nordea Finance- ja Transaction Products -yksiköt. Transaction Banking toimii tuotevastuullisena yksikkönä ja tarjoaa palveluja sekä henkilö- että yritysasiakkaille koko Nordea-konsernissa.