Roolimme yhteiskunnassa

Toiminta vastuuntuntoisena yhteiskunnan jäsenenä on Nordean toiminnan kulmakivi. Nordean rooli yhteiskunnassa koskee näitä olennaisia kysymyksiä: miten teemme liiketoimintaa koskevat päätökset, kenelle annamme lainaa ja mihin sijoitamme.

Pankkien rooli on tarjota rahoitusta, joka auttaa ihmisiä ja yrityksiä saavuttamaan tavoitteensa ja hyödyntämään mahdollisuuksiaan. Kaiken kaikkiaan rahoitusalan on tarkoitus tarjota rahoitusta, jolla edistetään menestyvää, vakaata ja kestävää taloutta. Finanssivalvontaviranomaisten tehtävänä on varmistaa, etteivät pankit ota liiallisia riskejä, jotka uhkaisivat järjestelmän vakautta.

Pankkina Nordea on rahoittaja, joka luo suoraa taloudellista arvoa asiakkailleen, toimittajilleen, yhteistyökumppaneilleen, henkilöstölleen, omistajilleen, sijoituskohteenaan oleville yrityksille ja muille sijoittajille. Nordea luo yhteiskunnallista arvoa konsernin tuotteiden tarjoamien etujen kautta sekä osallistumalla yhteiskunnallisiin hankkeisiin ja maksamalla veroja. Lisäksi Nordea on merkittävä omistaja monessa yrityksessä, jotka ovat sen sijoituskohteena. Näitä yrityksiä voidaan kannustaa toimimaan aiempaa vastuullisemmin sekä Nordean kotimarkkinoilla että maailmanlaajuisesti.