Yhteiskuntavastuutoiminta

Baby - Community engagement

Panostamme taloustaitoihin ja yrittäjyyteen 

Yhteiskuntavastuutoiminta on olennainen osa Nordean vastuullisen liiketoiminnan strategiaa. Se korostaa merkittävää rooliamme yhteiskunnassa. Konsernin yhteiskuntavastuutoiminnan ytimen muodostavat talouslukutaidon edistäminen ja yrittäjyyden tukeminen. 

Kun keskitymme hankkeisiin, joissa Nordea ja sen henkilöstö voivat käyttää omaa erityisosaamistaan, voimme aidosti vaikuttaa ympäröivään yhteiskuntaan. Nordean työntekijät voivat vaikuttaa osallistumalla vapaaehtoistoimintaan. Pohjoismaiden suurimpana pankkina ja yhtenä koko Euroopan suurimmista pankeista Nordea voi vaikuttaa konkreettisella tavalla omien hankkeidensa, kumppanuussopimustensa ja sponsorihankkeidensa kautta. Merkittävä yhteiskunnallinen roolimme tuo mukanaan myös suuren vastuun – ja me otamme tämän vastuun vakavasti.

Talouslukutaidon parantaminen

Talouslukutaitoiset ihmiset osaavat hoitaa raha-asiansa, he ymmärtävät riskit ja heidän on muita helpompi saavuttaa tavoitteensa ja toteuttaa unelmat ja arkipäivän haaveet. Nordean henkilöstöllä on laajan rahoitusalan kokemuksensa ja osaamisensa ansiosta ainutlaatuiset mahdollisuudet osallistua talouslukutaidon parantamiseen vapaaehtoistyön kautta. Omien ja kumppaneiden kanssa toteutettavien hankkeiden ansiosta Nordea voi opastaa nuoria raha-asioiden suunnittelussa ja auttaa tulevaisuuden varalle säästämisessä. Neljässä Pohjoismaassa toteutettavissa hankkeissa on mukana satoja Nordean työntekijöitä joka vuosi, ja niiden kautta tavoitetaan tuhansia nuoria. 

Yrittäjyyden tukeminen

Nordea tukee yrittäjiä ja mahdollisesti yrittäjiksi aikovia nuoria monin eri tavoin. Keinoina ovat muun muassa mentorointi, verkostoituminen, startup-ohjelmat ja taloustaitoihin liittyvä koulutus. Autamme heitä toteuttamaan tavoitteensa ja visionsa. Tukemalla yrittäjyyttä voimme edistää talouskasvua. Nordea tukee myös järjestöjä, jotka toimivat nuorten yrittäjien parissa. 

Nordea työskentelee tiiviissä yhteistyössä fintech-yritysten kanssa sekä omissa että muiden järjestämissä yrityskiihdyttämöissä. Olemme mukana fintech-keskuksissa Helsingissä, Tukholmassa, Oslossa ja Kööpenhaminassa.