Rahanpesun estäminen

Employees participating in Anti Money Laundering Focus Meeting

Kannamme vastuumme

Rahoitusalalla on ratkaisevan tärkeä rooli, kun pyritään estämään pankkien hyväksikäyttäminen rahanpesuun – ja suhtaudumme omaan osuuteemme tästä vastuusta erittäin vakavasti. Emme hyväksy pankin hyväksikäyttämistä rahanpesutarkoituksiin tai muuntyyppisiin talousrikoksiin.

Mitä rahanpesu tarkoittaa

Rahanpesu tarkoittaa lyhyesti sanottuna pyrkimystä kätkeä se, että rahat, omaisuus tai tuotot ovat peräisin rikollisesta toiminnasta.  

  • Käsitteeseen sisältyy muun muassa rikolliseen toimintaan liittyvien rahojen vastaanottaminen tai hankkiminen itselle tai muille sekä rikollisen toiminnan tuottamien rahojen kuljettaminen, säilyttäminen tai muut toimet, jotka auttavat hankkimaan niitä. 
  • Kaikenlainen rahanpesu on laitonta – myös rahanpesun yritykset, rahanpesuun osallistuminen ja omaan tai muiden rikolliseen toimintaan liittyvien rahojen rahanpesu.
  • Rahanpesun tarkoitus on yleensä häivyttää rahojen alkuperä ja saada laittomasti ansaitut rahat näyttämään siltä, että ne ovat peräisin laillisesta lähteestä, jotta niitä päästään käyttämään vapaasti. 
  • Yksi tapa harjoittaa rahanpesua on välittää rahaa lukuisten tilien ja pankkien kautta, mutta rahanpesua esiintyy myös suorien tilisiirtojen kautta. Jossakin vaiheessa rahat voidaan esimerkiksi vaihtaa toiseksi valuutaksi, lainata yrityksille tai käyttää kiinteistöjen ostamiseen.  
  • Kun rahat lopuksi talletetaan tavalliselle pankkitilille, niiden rikollinen alkuperä on niin vaikea jäljittää, että ne näyttävät olevan laillisesti ansaittuja.  
  • Lue lisää rahanpesun vastaisesta lainsäädännöstä. 
employees working with Anti Money Laundering

Näin Nordea torjuu rahanpesua

Nordean tilien kautta kulkee vuosittain noin 2 miljardia tilisiirtoa. 

Niiden valvominen ja mahdollisten talousrikosten havaitseminen edellyttävät mittavia investointeja talousrikollisuuden torjuntaan ja rahanpesun estämiseen. Olemme investoineet vuosina 2015–2019 talousrikollisuuden torjuntaan kaiken kaikkiaan 850 miljoonaa euroa. Olemme tehneet merkittäviä parannuksia IT-järjestelmiimme, palkanneet lisää henkilöstöä talousrikollisuuden torjuntaan ja lisänneet koulutuksia kaikille työntekijöillemme.

Työmme rahanpesun estämiseksi alkaa jo ennen asiakassuhteen aloittamista. Jotta voimme tunnistaa ja oppia tuntemaan asiakkaamme, esitämme kysymyksiä ja pyydämme asiakirjoja. Meidän on esimerkiksi varmistettava, että asiakas on se henkilö, joka hän kertoo olevansa. Meidän on myös tiedettävä, mistä heidän rahansa ovat peräisin ja miten he aikovat käyttää tilejään. Näiden tietojen perusteella arvioimme asiakassuhteeseen liittyvää talousrikollisuuden riskiä. Se vaikuttaa merkittävästi siihen, miten seuraamme asiakkaan tilejä myöhemmin. Riskien arvioinnin jälkeen henkilöstö ja IT-järjestelmät aloittavat jatkuvan valvonnan.

Jos huomaamme jotakin epäilyttävää asiakkaan tilitapahtumissa, lähetetään ilmoitus valvontajärjestelmään tai pankkineuvojan käsiteltäväksi. Tutkimme asian tarkistamalla, onko tilillä muita tavanomaisesta poikkeavia tapahtumia. Jollei hyvää selitystä löydy ja epäilyksiä on edelleen, asia siirretään jollekin asiantuntijatiimeistämme yksityiskohtaista tutkimusta varten. Jos tämä prosessi vahvistaa epäilyksemme, ilmoitamme asiasta viranomaisille ja avustamme heitä lisätutkimuksissa. Tämäntyyppisissä tilanteissa harkitsemme myös asiakassuhteen lopettamista.

Kysymme tarvittavat kysymykset

Pankin on tunnettava asiakkaansa. Pyydämme siksi asiakkaitamme vastaamaan kysymyksiin itsestään ja siitä, miten he aikovat käyttää Nordean tuotteita ja palveluita. Meidän on esimerkiksi varmistuttava asiakkaan henkilöllisyydestä, tiedettävä asiakkaan varojen alkuperä ja selvitettävä, miten asiakas aikoo käyttää tilejään. 

AML - why we ask questions
AML why we ask 3

Asiakkaille esittämämme kysymykset ovat merkittävä osa rahanpesun estämistä. Ne auttavat meitä varmistamaan, ettei pankkia tai asiakkaitamme käytetä talousrikollisuuden välineenä. Kun asiakkaamme vastaavat näihin kysymyksiin, he auttavat meitä noudattamaan lakeja ja säännöksiä sekä ennen kaikkea luomaan entistä turvallisemman taloudellisen toimintaympäristön meille kaikille.

Hups! Jos haluat nähdä tällaista sisältöä, hyväksy ensin Nordean markkinointievästeet