Talousrikollisuuden torjunta

Determined woman

Toiminta vastuullisena yhteiskunnan jäsenenä

Nordean liiketoiminnan kulmakivenä on toiminta vastuullisena yhteiskunnan jäsenenä. Käytämme osaamistamme, asiantuntemustamme, tietojamme ja yhteistyösuhteitamme vaikuttaaksemme positiivisella tavalla yhteiskuntaan ja asiakkaisiimme, ulkoisiin sidosryhmiimme, viranomaisiin ja muihin vastapuoliin.

Emme tingi periaatteistamme

Talousrikollisuus on vakava uhka niin Nordean kuin koko kansainvälisen rahoitusjärjestelmän turvallisuudelle ja eheydelle. Olemme sitoutuneet suojaamaan Nordeaa, jotta sitä ei voida käyttää mihinkään laittomaan toimintaan. Tehokas talousrikollisuuteen liittyvien riskien hallinta on yksi tärkeimmistä työkaluista talousrikollisuuden torjunnassa. Talousrikollisuuteen liittyvien riskien hallinta on erittäin tärkeää, jotta Nordea voi vaikuttaa positiivisesti yhteiskuntaan.  

Nordean eettisissä ohjeissa todetaan, että pankki on sitoutunut toimimaan eettisesti, rehellisesti ja vilpittömästi. Nordea odottaa kaikkien työntekijöiden, liikekumppanien, tavaroiden ja palvelujen tarjoajien sekä urakoitsijoiden toimivan rehellisesti, noudattavan eettisiä toimintatapoja ja ilman että toimintaan liittyy rahanpesua, terrorismin rahoittamista, pakotteiden kiertämistä, petoksia, lahjontaa tai korruptiota.

Talousrikollisuuden estäminen suojelee rahoitusjärjestelmän ja asiakkaidemme lisäksi koko yhteiskuntaa. Asiakkaidemme tunteminen auttaa meitä tarjoamaan heille entistä parempaa palvelua. Meillä on kansainvälisen pankkiyhteisön jäsenenä myös oltava hyvät asiakkaan tuntemista koskevat ohjeet ja prosessit, joiden avulla torjumme ja paljastamme talousrikollisuutta.

Nordea on sitoutunut noudattamaan kaikkia sovellettavia rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen estämistä, pakotteita sekä lahjonnan ja korruption estämistä koskevia lakeja ja säännöksiä kaikilla niillä lainkäyttöalueilla, joilla se toimii. Siksi olemme laatineet konserninlaajuiset periaatteet luodaksemme vahvat ja johdonmukaiset compliance-menettelyt näillä lainkäyttöalueilla. Nordean konserninlaajuiset periaatteet tukevat yleistä asiakasstrategiaa sekä arvoja ja visiota. Periaatteissa määritellään yhtenäiset riskienhallinnan periaatteet ja pakolliset toimintatavat koko konsernille.

Woman looking at her phone

Kyberrikollisuuden torjunta

  • Kyberterrorismin uhka kasvaa, ja suhtaudumme siihen vakavasti. Sen torjumiseksi koordinoimme toimintaamme sisäisesti, teemme yhteistyötä muiden pankkien kanssa eri puolilla Eurooppaa ja turvaudumme alan asiantuntijoiden neuvoihin. Käytämme nyt monitasoista turvajärjestelyä, jolla varmistetaan, että järjestelmän jonkin yksittäisen kohdan toimintahäiriö ei vaaranna koko järjestelmää. 
  • Rikollisten käyttämät menetelmät kehittyvät, joten meidän täytyy käyttää IT-järjestelmiämme älykkäämmin, jotta voimme torjua kyberrikollisuutta. Tavoitteenamme on estää huijaukset ennen kuin ne tapahtuvat. Siksi käytämme pitkälle kehitettyjä IT-järjestelmiä, jotka pystyvät tarvittaessa tekemään reaaliaikaisia riskiarviointeja ja hälytyksiä. 
  • Investoimme jatkossakin IT-ratkaisuihin, joilla voimme torjua yhä suurempia kyberrikollisuuteen liittyviä riskejä.

Tärkeimmät talousrikollisuuden torjuntaan liittyvät käytäntömme ja sitoumuksemme