Erinomainen johtaminen Nordeassa

A man and woman talking outside

Nordeassa tiedetään, että johtaminen on yksi tärkeimmistä yrityskulttuuriin, suoriutumiseen, motivaatioon ja työtyytyväisyyteen vaikuttava tekijä. Meillä erinomainen johtaminen tarkoittaa kykyä innostaa ja motivoida ihmisiä pyrkimään kohti visiotamme sekä kykyä koota oikea tiimi, joka saa tuloksia aikaan.

Esimiehet käyttävät konsernin eri osissa ja organisaatiotasoilla aikaa rekrytoimiseen ja vahvojen tiimien luomiseen, jotta voimme tuottaa arvoa asiakkaille ja osakkeenomistajille.

Järjestelmällinen johtamisen kehittäminen selventää, mitä esimiehiltä odotetaan eri organisaatiotasoilla, ja auttaa kaikkia esimiehiä onnistumaan heidän siirtyessään uusille tehtävätasoille.

Esimiesten koulutusohjelmissa painotetaan päivittäisen johtamistyön haasteita ja tavoitteita. Näihin ohjelmiin sisältyy työssä oppimista, itseopiskelua sekä koulutusseminaareja. Kun yhdistät oman työsi ohjelmaan ja hyödynnät erilaisia tapoja oppia, pyrimme luomaan hyödyllisen ja lisäarvoa tuottavan oppimiskokemuksen yhdessä sinun kanssasi.

Jotkut esimiesten koulutusohjelmat ovat pakollisia ja auttavat sinua onnistumaan kun siirryt uuteen rooliin esimiehenä. Osa ohjelmista on puolestaan suunnattu kokeneille esimiehille, ja ne auttavat parantamaan suoriutumista edelleen.

Tarjoamme myös osaamisen kehittämiseen tähtääviä ohjelmia, jotka auttavat kehittämään tiettyjä nykyiseen rooliin sisältyvä osaamisalueita, esimerkiksi valmentamista ja mentorointia.