Osaamisen johtaminen Nordeassa

manager employee meeting

Erinomainen osaamisen johtaminen perustuu siihen, että tunnistamme osaajat ja autamme heitä hyödyntämään potentiaaliaan mahdollisimman hyvin jatkuvan kehittymisen kautta. Nordeassa odotetaan esimiesten toimivan näin joka päivä.

Nordeassa osaajien tunnistaminen lähtee suoriutumisesta. Osaajan odotetaan pääsevän erinomaisiin tuloksiin omalla vastuualueellaan siten, että hän toteuttaa arvojamme käytännössä. Erinomaiset tulokset eivät kuitenkaan yksin riitä siihen, että henkilöä pidetään osaajana. Hänellä on oltava myös kykyä, halukkuutta ja valmiuksia entistä vaativampiin tehtäviin sekä venymiseen työssään.

Osaamista arvioitaessa tarkastellaan neljää tekijää:

  1. Aiempi suoriutuminen

  2. Kyky toteuttaa arvojamme käytännössä 

  3. Kunnianhimo

  4. Potentiaalia joko entistä vaativampiin tehtäviin tai uudelle tehtävätasolle.

Osaajien sitouttaminen ja kehittäminen on meille erittäin tärkeää. Uskomme, että jokainen meistä on vastuussa omasta kehittymisestään ja urastaan, mutta meillä on työnantajana vastuu kannustaa ja tukea aktiivisesti potentiaalin käyttöön saamista.

Nordeassa uskotaan, että hyvä suoriutuminen antaa mahdollisuuden oppia uutta, ja oppiminen edistää hyvää suoriutumista. Siksi painotamme osaajiemme työssä kehittymistä antamalla heille vaativia tehtäviä tai strategisia hankkeita sekä jatkuvaa palautetta ja valmennusta. Ensimmäinen tavoite on olla erinomainen siinä mitä teet. Kun olet valmis siirtymään eteenpäin, autamme sinua rakentamaan osaamista, jota tarvitaan entistä vaativampiin tehtäviin tai uuteen rooliin valmistautumiseen.

Nordeassa on useita osaamisen kehittämisohjelmia sekä konsernitasolla että paikallisesti liiketoiminta-alueilla. Kaksi esimerkkiä konsernitason osaamisen kehittämisohjelmista ovat uraansa aloittaville akateemisille opiskelijoille suunnattu Nordea Graduate Programme ja jo Nordeassa työssä oleville parhaille osaajille tarkoitettu Young Significant Talent.