25-05-2021 13:54

Monimuotoisuus ja yhdenvertaisuus ovat luonnollinen osa päivittäistä työtämme

Diversity and inclusion

Nordea on Pride 2021 -tapahtumien ylpeä kumppani. Monimuotoisuus ja yhdenvertaisuus ovat meille tärkeitä – pyrimme joka päivä löytämään uusia tapoja edistää näitä kahta asiaa Nordeassa, asiakassuhteissa ja yhteiskunnassa yleisesti. Priden tukeminen on täysin tämän linjan mukaista toimintaa.

Nordealla on lähes 10 miljoonaa asiakasta ja yli 28 000 työntekijää. Heistä jokaisen tarina on ainutlaatuinen. Työntekijämme puhuvat noin 50:tä eri kieltä ja ovat kotoisin eri puolilta maailmaa. Erilaiset taustat, kokemukset ja taidot tuovat erilaisia näkökulmia ja auttavat meitä palvelemaan asiakkaitamme entistä paremmin. Niiden ansiosta pystymme myös olemaan hyvä yrityskansalainen, rekrytoimaan monipuolisesti ja yhdenvertaisesti sekä varmistamaan, että työntekijämme viihtyvät Nordeassa. Edustamme tasa-arvoa ja kaikkien yhtäläisiä mahdollisuuksia, jotka ovat arvojemme kulmakiviä.

”Yhdenvertaisuutta ja monimuotoisuutta ei saavuteta yhdellä yksittäisellä toimenpiteellä. Ne edellyttävät tiettyjä ajattelu- ja toimintatapoja. Teemme jatkuvasti työtä, jotta olisimme yhdenvertainen ja tasa-arvoinen työpaikka”, Diversity & Inclusion -yksikön vetäjä Åsa Nilsson Billme Nordeasta sanoo.

Nordeassa edistetään monimuotoisuutta ja yhdenvertaisuutta useilla hankkeilla. Toukokuussa osallistumme monimuotoisuuden eurooppalaiseen teemakuukauteen, joka juhlistaa erilaisuutta kuukauden jokaisena päivänä. Olemme lisäksi tänäkin vuonna Pride-tapahtumien yhteistyökumppani ja viemme näin yhteiskuntaa entistä monimuotoisempaan, tasa-arvoisempaan ja yhdenvertaisempaan suuntaan.

”Haluamme, että monimuotoisuus ja yhdenvertaisuus ovat kaiken toimintamme ytimessä, ja meidän kaikkien on otettava niistä vastuu. Siihen tarvitaan kaikkien nordealaisten – niin ylimmän johdon kuin muun henkilöstön – sitoutumista. Nämä asiat otetaan huomioon myös johtamiskäytännöissä”, Åsa Nilsson Billme sanoo. 

Toisin sanoen kaikkien on organisaation kaikilla tasoilla sisäistettävä tämä asemasta riippumatta. Kolme konsernin johtoryhmän jäsentä on mukana monimuotoisuuteen keskittyvässä toimikunnassa. Johtajien tueksi on luotu koulutuksia ja työkaluja. Lisäksi kannustamme työntekijöitä perustamaan omia ryhmiä, joissa he voivat jakaa arvokasta tietoa päivittäisestä työstään (lisätietoja alempana).

We wanted to show you a video but you cannot see it as you have not enabled cookies

Click here to update your consent
On todella tärkeää, että ihmiset voivat olla oma itsensä työssään joka päivä. Se on meille rikkaus ja auttaa meitä kehittymään.

Åsa Nilsson Billme, Head of Diversity and Inclusion

 

Esimerkkejä Nordean työstä monimuotoisuuden ja yhdenvertaisuuden parissa:

  • We have employee-led groups focusing on fields such as LGBTQ+, ability variation, age diversity, gender equality and cultural diversity in Denmark, Finland, Norway, Sweden, Estonia and Poland.
  • We continuously work to raise awareness about Diversity & Inclusion within the bank, and have developed several guidelines and tools to support this.
  • We are constantly developing our people processes, including recruitment and talent management, to ensure equal opportunities and inclusion. 
  • We have a clear focus on understanding the impact of bias and train our leaders in recognising this.
  • Through our “Let’s Talk” tool, we promote an ongoing dialogue to proactively guard against any kind of harassment in the workplace. Nordea has a zero tolerance approach to threats, harassment, violence, bullying, etc., both from customers and between colleagues.
Arvot
Henkilöstö

Related news