06-03-2023 09:00

Uusi innovaatio sitouttaa yrityksen avainhenkilöt ja johdon

Työntekijäpula ja osaamisvaje uhkaavat yritysten tulevaisuutta. Nordea Henkivakuutus on lähtenyt kehittämään tähän ratkaisua yhdessä asiakkaiden sekä terveys- ja hyvinvointialan yhteistyökumppaneiden kanssa. Uuden innovaation tavoitteena on saada yrityksen henkilöstö voimaan hyvin ja varmistaa liiketoiminnan menestyksen jatkuvuus.
A man standing in front of the window
Pekka Luukkanen, Nordea Henkivakuutus

Suomen ikääntyvä väestörakenne johtaa työikäisen väestön vähenemiseen, eivätkä työntekijät ole enää valmiita sitoutumaan työpaikkaansa samalla tavalla kuin aiempi sukupolvi. 50- ja 60-lukujen suurempien ikäluokkien eläköityessä työikäisellä väestöllä on entistä suurempi valta valita työnantajien välillä. Työntekijöiden korkea vaihtuvuus nostaa yrityksen kustannuksia ja voi jopa vaarantaa yritystoiminnan jatkuvuuden. Tästä syystä ei enää riitä, että henkilöstön osaamisen kehittämisestä huolehditaan, nyt yrityksillä on myös kiire varmistaa johdon ja avaintekijöiden palkitseminen ja sitouttaminen.

Miltä kuulostaa työpaikka, jossa henkilöstön hyvinvointi tuottaa taloudellista menestystä?

Tällaista ajatusta lähdettiin kehittämään Nordean henkivakuutusyhtiössä yhdessä Lääkärikeskus Aavan ja terveysanalytiikan edelläkävijän Aisti Health Oy:n kanssa. Tuloksena syntyi yrityksen avainhenkilöille ja johdolle tarkoitettu talouden turvaamiseen ja terveyden edistämiseen liittyvä palkitsemis- ja sitouttamisratkaisu. Kyseessä on työnantajan ja työntekijän välinen sopimus, joka turvaa henkilöstön ja johdon sekä heidän perheidensä taloutta sijoitusvakuutuksen ja henkilövakuutuksen avulla. Sopimusta täydentää ainoana Suomessa oleva Health Planning -hyvinvointipalvelu, joka parantaa yksilön hyvinvointia ja työkykyä. Palvelu tarjoaa tarkan näkyvyyden hyvinvoinnin tilaan, ja auttaa tekemään yksilöllisen terveyssuunnitelman terveyden ja hyvinvoinnin ammattilaisten avulla.

"Olemme luoneet ratkaisun, jonka avulla voimme olla vahvasti mukana rakentamassa asiakkaidemme yritystoiminnan jatkuvuutta ja henkilöstön hyvinvointia", sanoo Nordea Henkivakuutuksen toimitusjohtaja Pekka Luukkanen.

"Työpaikka, jossa osaajat saavat tehdä merkityksellistä työtä ja heidän hyvinvoinnistaan huolehditaan, parantaa työnantajamielikuvaa niin nykyisten kuin uusien osaajien keskuudessa. Tämän lisäksi palkitsemis- ja sitouttamisratkaisu vahvistaa yrityksen taloudellista menestystä sekä omistaja-arvon kehittymistä", Luukkanen ynnää. 

Moni avainhenkilö kertoo arvostavansa etua, jossa he pääsevät nauttimaan vakuutuksen antamasta taloudellisesta turvasta ja henkilökohtaisen terveyssuunnitelman tuomasta hyvästä olosta, jonka he ovat saaneet laatia yhdessä Lääkärikeskus Aavan ammattilaisten kanssa.

Työpaikka, jossa osaajat saavat tehdä merkityksellistä työtä ja heidän hyvinvoinnistaan huolehditaan, parantaa työnantajamielikuvaa niin nykyisten kuin uusien osaajien keskuudessa.

Pekka Luukkanen, Nordea Henkivakuutuksen toimitusjohtaja

Talous ja terveys turvaavat työntekijöiden tuottavuutta

Jokaisessa organisaatiossa tulisi olla tiedossa, ketkä ovat yrityksen toiminnan kannalta tärkeimmät avainhenkilöt. Avainhenkilö kasvattaa yrityksen arvoa ja hänessä on myös kasvupotentiaalia vaativampiin tehtäviin.

”Avainhenkilöiden ja johdon ammattitaidon kehittymistä sekä kokonaisvaltaista hyvinvointia kannattaa tukea pitkäjänteisesti, koska se kasvattaa erittäin merkittävästi työn tuottavuutta”, hyvinvoinnin asiantuntija Patrik Borg Aisti Health Oy:stä sanoo.

Aisti Health Oy:n tieteellisen tutkimuksen perusteella työntekijöiden hyvinvointia ja motivaatiota lisää, jos parannustoimenpiteet on räätälöity työntekijöille ja työyhteisölle sopiviksi. Health Planning -hyvinvointipalvelu auttaa etsimään yksilölliset polut hyvinvointiin.

”Parannustoimenpiteissä on tärkeää jatkuvuus, rutiinit ja rentous. Pysyvää ja pitkäkestoista vaikuttavuutta ei saavuteta yksittäisillä hyvinvointipäivillä vaan työyhteisön ja työn jatkuvalla kehittämisellä, sekä tukemalla työntekijää hyvinvoinnin kehittämisessä. Ihmiset tarvitsevat ohjausta juuri henkilökohtaisen hyvinvoinnin esteiden tunnistamisessa ja ratkaisujen tukemisessa. Yhtälö on selkeä: hyvinvoiva yksilö nostaa työyhteisön työkykyä ja vauhdittaa osaamisen kehittämistä, mikä näkyy merkittävänä tuottavuuden kasvuna”, Borg tiivistää.

Taloudellinen turvallisuus on yksi tärkeä tekijä hyvinvoinnin kokemuksessa. Aisti Health on havainnut datan perusteella, että varsin pieni osa suomalaisista työntekijöistä tekee taloudellista suunnittelua yli 10 vuoden päähän. Harva mieltää sitä, että taloudellinen suunnitelmallisuus eli sijoittaminen, säästäminen ja riskien hallinta vakuutuksella ovat tehokkaita keinoja parantaa omaa hyvinvointia. Vastoinkäymiset eivät tunnu niin haastavilta, kun taloudellinen perusta on kunnossa.

”Nordea Henkivakuutuksen kanssa kehitetty johdon ja avainhenkilöiden palkitsemis- ja sitouttamisratkaisussa yhdistyvät juuri nämä yksilön molemmat tarpeet: taloudellinen turvallisuus ja henkilökohtaisen hyvinvoinnin edistäminen”, Borg iloitsee.

Patrik Borg, Aisti Health Oy
Yhtälö on selkeä: hyvinvoiva yksilö nostaa työyhteisön työkykyä ja vauhdittaa osaamisen kehittämistä, mikä näkyy merkittävänä tuottavuuden kasvuna.

Patrik Borg, hyvinvoinnin asiantuntija, Aisti Health Oy

Palkitsemis- ja sitouttamisratkaisu pähkinänkuoressa

Työntekijöiden hyvinvointi

  • Avainhenkilöiden ja johdon terveyden sekä hyvinvoinnin tukeminen
  • Health Planning -hyvinvointipalvelu sisältää hyvinvointikyselyn ja laboratoriokokeet, joiden perusteella avainhenkilölle laaditaan terveyssuunnitelma yhdessä lääkärin kanssa
  • Yrityksen työkykyjohtaminen

 

Taloudellinen menestys

  • Avainhenkilöiden ja johdon sekä heidän perheidensä talouden turvaaminen sijoitusvakuutuksella ja henkilövakuutuksella

  • Yrityksen taloudellisen menestyksen ja jatkuvuuden varmistaminen
  • Henkilöstön sitoutuminen

Kiinnostuitko?

Ota yhteyttä yrityksesi yhteyshenkilöön tai varaa aika neuvotteluun Nordea Business Centrestä numerosta 0200 2121 (pvm/mpm) ma-pe 8-20. Kartoitamme yrityksesi tilanteet ja tarpeet. Saat meiltä ehdotuksen tarpeisiisi sopivasta avainhenkilöiden ja johdon sitouttamis- ja palkitsemispalvelusta.

Artikkelin kirjoittaja Hanna Härmä.

Liiketoiminnan kasvu