Rahanpesun estäminen

Kannamme vastuumme

Rahoitusalalla on ratkaisevan tärkeä rooli, kun pyritään estämään pankkien hyväksikäyttäminen rahanpesuun – ja suhtaudumme omaan osuuteemme tästä vastuusta erittäin vakavasti. Emme hyväksy pankin hyväksikäyttämistä rahanpesutarkoituksiin tai muuntyyppisiin talousrikoksiin.

Mitä rahanpesu tarkoittaa

  • Rahanpesu tarkoittaa lyhyesti sanottuna pyrkimystä kätkeä se, että varat ovat peräisin rikollisesta toiminnasta. 
  • Rahanpesun tarkoitus on siksi usein häivyttää varojen alkuperä ja saada laittomasti ansaitut rahat näyttämään siltä, että ne ovat peräisin laillisesta lähteestä, jotta niitä päästään käyttämään vapaasti.  
  • Yksi tapa harjoittaa rahanpesua on välittää rahaa lukuisten tilien ja pankkien kautta. Jossakin vaiheessa rahat voidaan esimerkiksi vaihtaa toiseksi valuutaksi, lainata yrityksille tai käyttää kiinteistöjen ostamiseen. 
  • Kun rahat lopuksi talletetaan tavalliselle pankkitilille, niiden rikollinen alkuperä on niin vaikea jäljittää, että ne näyttävät olevan laillisesti ansaittuja. 

Hups! Ota evästeet käyttöön nähdäksesi tämän sisällön Nordealta
Link on ‘Ota evästeet’: https://www.nordea.fi/henkiloasiakkaat/tuki/evasteet.html

Näin Nordea torjuu rahanpesua

Työmme rahanpesun estämiseksi alkaa jo ennen asiakassuhteen aloittamista. Jotta voimme tunnistaa ja oppia tuntemaan asiakkaamme, esitämme kysymyksiä ja pyydämme asiakirjoja. Meidän on esimerkiksi varmistettava, että asiakas on se henkilö, joka hän kertoo olevansa. Meidän on myös tiedettävä, mistä heidän rahansa ovat peräisin ja miten he aikovat käyttää tilejään. Näiden tietojen perusteella arvioimme asiakassuhteeseen liittyvää talousrikollisuuden riskiä. Se vaikuttaa merkittävästi siihen, miten seuraamme asiakkaan tilejä myöhemmin. Riskien arvioinnin jälkeen henkilöstö ja IT-järjestelmät aloittavat jatkuvan valvonnan.

Jos huomaamme jotakin epäilyttävää asiakkaan tilitapahtumissa, lähetetään ilmoitus valvontajärjestelmään tai pankkineuvojan käsiteltäväksi. Tutkimme asian tarkistamalla, onko tilillä muita tavanomaisesta poikkeavia tapahtumia. Jollei hyvää selitystä löydy ja epäilyksiä on edelleen, asia siirretään jollekin asiantuntijatiimeistämme yksityiskohtaista tutkimusta varten. Jos tämä prosessi vahvistaa epäilyksemme, ilmoitamme asiasta viranomaisille ja avustamme heitä lisätutkimuksissa.. Tämäntyyppisissä tilanteissa harkitsemme myös asiakassuhteen lopettamista.