Vastuullisen valinnan symboli

Vastuullisen valinnan symboli auttaa tunnistamaan vastuulliset tuotteet Nordean valikoimista.  

Asiakkaamme haluavat yhä useammin ottaa vastuullisuuden huomioon raha-asioissaan. Nordean oman Vastuullisen valinnan symbolin avulla voit helposti tunnistaa vastuulliset tuoteratkaisumme. Symbolin avulla tunnistat tuotteet, jotka täyttävät todistetusti tietyt vastuullisuuskriteerit sekä Nordean ympäristöön, yhteiskunnalliseen vastuuseen ja hyvään hallintotapaan liittyvät kriteerit. Näin voit edistää valinnoillasi paitsi omaa talouttasi myös yhteistä hyvää.

Mistä löydän Vastuullisen valinnan symbolin?

Vastuullisen valinnan symbolia käytetään sekä kansainvälisellä verkkosivullamme että paikallisilla sivuillamme. Sen avulla tunnistat tarpeitasi vastaavat vastuulliset tuotteemme mahdollisimman helposti. Vastuullisen valinnan symboli otetaan vähitellen käyttöön kaikilla liiketoiminta-alueilla, joten näet sen jatkossa yhä useammin verkkosivuillamme ja muissa kanavissamme. 

Mitkä tuotteet luokitellaan vastuullisiksi?

Vastuullisen valinnan symbolilla merkitään tuotteet, jotka täyttävät todistetusti tietyt vastuullisuuskriteerit. Symbolilla merkityt tuotteet on valittu ympäristö- ja yhteiskuntavastuuseen sekä hyvään hallintotapaan liittyvien tekijöiden (ESG) perusteella. Jokaisen tuotteen vastuullisuudesta on saatavilla tarkempia tietoja erillisen vastuullisuusosion alta. 

Nordea on ollut jo yli kymmenen vuoden ajan vastuullisuuden edelläkävijä. Tarjoamme kiinnostavan Vastuullinen valinta -tuotevalikoiman, johon kuuluu lainoja ja rahoitustuotteita sekä rahastoja ja vakuutustuotteita, joilla on erityiset vastuullisuuskriteerit. Valikoimaa laajennetaan jatkuvasti, jotta se vastaa asiakkaiden ja sijoittajien kysyntään sekä täyttää sääntelyn asettamat vaatimukset.

Tällä hetkellä noin 30 prosenttia Nordea Varainhoidon hoidossa olevista varoista on sijoitettu vastuullisiin rahastoihin, ja osuus kasvaa nopeasti.