Nordeas kommentar til resultatet av Fair Finance Guides undersøkelse av policyer

22-11-19 10:40 | Our work | Responsible business

Hvert år gjennomfører NGO Fair Finance Guide (FFG) en undersøkelse av bankenes bærekraftspolicyer og tilhørende dokumentasjon. Nordea har blitt vurdert både i Sverige og Norge. 

Undersøkelsen er en vurdering av offentlige policydokumenter, som Nordeas policy for bærekraft, Position Statements og Sector Guidelines. Det er viktig å merke seg at FFG ikke inkluderer prosesser, ressurser, produkter, målsettinger eller retning i vurderingen sin. Vurderingen tar heller ikke hensyn til eller inkluderer den betydelige innsatsen vår i globale samarbeid, for eksempel prinsippene for ansvarlig bankvirksomhet, Net-Zero Asset Owner Alliance, Collective Commitment to Climate Action og Corporate Human Rights Benchmark, for å nevne noen.

– Vi sørger alltid for at vi forstår og tar til oss resultatet av ulike undersøkelser. Ofte rangeres bærekraftsarbeidet vårt høyt, men iblant kommer vi dårligere ut. Fair Finance Guides undersøkelse av policyer er viktig, men vi må huske på at den ikke er en vurdering av Nordeas prosesser, analyser, produkter, bransjesamarbeid og målsettinger knyttet til bærekraft. Vi er veldig stolte over bærekraftsarbeidet vi gjør, og vi jobber kontinuerlig med å bli enda bedre, sier Anders Langworth, leder i Nordea Group Sustainable Finance.

Vi ønsker uavhengige undersøkelser velkommen og anerkjenner at slike evalueringer spiller en viktig rolle i å støtte banksektoren med å få en bedre forståelse av interessentenes perspektiv. Vi er en av de største bankene i Norden og har en målsetting om at bærekraft skal være en fullt integrert del av virksomheten vår, og vi er stolte over å være en aktiv bidragsyter til et mer bærekraftig samfunn. 

Vi publiserer kun Position Statements og Sector Guidelines når de har vært gjennom en grundig vurdering av forretningsområdene og vår Sustainability Committee og Business Ethics and Values Committee. Vi forstår at dette bidrar til at det tar lengre å utarbeide og publisere nye policyer og retningslinjer, som igjen bidrar til en rangering som vi mener ikke helt gjenspeiler hvordan vi jobber med bærekraft i Nordea. Men vi har likevel tro på en slik grundig implementering og langsiktig tilnærming.

Hvis du vil lese mer om Nordeas bærekraftsarbeid, kan du se den siste bærekraftsrapporten vår. Hvis du vil vite hva vi har oppnådd når det gjelder bærekraft det siste året, kan du lese mer her.

Tidligere historier av Nordeas Samfunnsansvar

Viser 5 av 48 resultat

Anders Langworth

Nordea's Anders Langworth takes a seat in the UNEP FI Banking Board

Our work Our people

In August , Nordeas’ Head of Group Sustainable Finance, Anders Langworth was elected for a seat at the UNEP FI Banking Board, the new governance body for the...

Assessing sustainability through rankings – a complex matter

Our work Responsible business

Recently, Nordea was highly ranked for our sustainability work by the NGO ShareAction, while we scored relatively low in another ranking/survey. We understan...

Anders Langworth

Nordea participates in the world’s largest online climate conference

Environment

On April 20th Nordea’s Group Head of Sustainable Finance, Anders Langworth, joins hands with some of the brightest minds around the globe to discuss how the...

Nordea girl

Stronger Sustainable Selection offering with launch of balanced funds

Responsible business Our work

Nordea has now an even stronger sustainable savings offering to the customers. Our new balanced funds launched in November are the first of their kind at Nor...

Viser 5 av 48 resultat