Rekrutteringsprosessen

Female welcome to nordea

Rekruttering er en toveisprosess: vi ønsker å få bekreftet at du er riktig person for jobben, mens du må få bekreftet at Nordea er riktig arbeidsgiver for deg.

Prosessen varierer avhengig av hvilken jobb du søker på og hvilket forretningsområde eller hvilken funksjon du er interessert i, men nedenfor er en generell beskrivelse av de forskjellige trinnene i rekrutteringsprosessen. 

Søk på jobb  

Når du søker på en jobb online, blir du spurt om å logge inn via eksisterende profil, eller opprette en ny profil hvis det er første gang du søker på en jobb i Nordea. Noen stillingsannonser krever også at du svarer på noen spørsmål før du får sendt inn søknaden. 

Når søknadsfristen har gått ut, vurderes søknadene, og det velges ut kandidater til intervju. 

Intervju 

Normalt innkalles du til ett eller to intervjuer, der du møter en leder og/eller en representant for HR. 

Hensikten med intervjuet er å finne ut om du vil passe inn i teamet du skal jobbe sammen med, og hvordan du passer til kulturen og behovene i Nordea. Du bør være forberedt på å svare på spørsmål om sterke og svake sider, kortsiktige og langsiktige mål og om hvor godt kvalifikasjonene dine passer til kravene i jobben. 

Vi oppfordrer deg også om å stille spørsmål under intervjuet slik at du kan finne ut om vi er den riktige arbeidsgiveren for deg. 

Tester 

For noen stillinger bruker vi tester som et supplement til intervjuet. Dette kan omfatte evnetester eller personlighetstester. Testene brukes for å vurdere hvor egnet du er for stillingen. Du vil alltid få tilbakemelding på testresultatene, og all vurdering foretas av våre kvalifiserte HR-medarbeidere.

Etter intervjuer og tester   

Når intervjuene og testene er gjennomført, vurderer vi alle kandidatene og foretar også bakgrunnssjekker av de endelige kandidatene. Dette gir du tillatelse til i begynnelsen av rekrutteringsprosessen. 

Du vil også høre fra oss hvis du ikke får jobbtilbud.