Godt lederskap i Nordea

A man and woman talking outside

I Nordea ser vi på lederskap som en av de viktigste driverne av kultur, prestasjoner, motivasjon og jobbtilfredshet. For oss er godt lederskap evnen til å engasjere og motivere medarbeidere til å jobbe mot visjonen vår – og til å sette sammen et team som gjør det mulig.

Ledere i hele organisasjonen bruker tid på å rekruttere og sette sammen team som skal skape verdier for kundene og aksjonærene.

Gjennom systematisk lederutvikling tydeliggjør vi hva som forventes av ledere på forskjellige nivåer i organisasjonen, og vi gir ledere redskapene de trenger for å lykkes på nye ledernivåer.

Lederutviklingsprogrammene fokuserer på de daglige utfordringene, målene og ambisjonene du har som leder. Programmet omfatter både aktiviteter på jobben, selvstudier og klasseromsundervisning. Gjennom integrering av egne oppgaver i programmet og bruk av læringsaktivitetene har vi som mål å skape en relevant og verdiskapende læringsopplevelse.

Noen lederutviklingsprogrammer er obligatoriske og skal støtte deg når du går over i en ny lederrolle, mens andre programmer er utviklet for erfarne ledere og bidrar til at du kan forbedre prestasjonene dine.

Vi tilbyr også kompetanseprogrammer som hjelper deg med å utvikle bestemte ferdigheter i rollen du har nå, for eksempel coaching og mentorvirksomhet.