Mennesker gjør Nordea "great"

people talking informal

Når du begynner å jobbe i Nordea, begynner du i en relasjonsbank. Som det står i People visjonen vår: De dyktige og dedikerte medarbeiderne våre – og evnen de har til å skape gode kundeopplevelser – er det som skiller oss fra konkurrentene, og som gjør Nordea "great".

I praksis betyr dette at det ikke bare handler om resultater – det handler om å skape en personlig kundeopplevelse. I Nordea er dette bare mulig hvis vi bidrar til at andre også lykkes.

Vi setter oss høye mål, og alle må prestere for at vi skal nå dem. Vi ser etter personer som har motivasjon og kapasitet til å utvikle seg i et stadig mer krevende og komplekst miljø.

Når du kommer til Nordea, forventes det at du deltar aktivt i den årlige prestasjons- og utviklingssamtalen, der du og lederen din evaluerer prestasjonene dine. Denne samtalen gir deg også muligheten til å diskutere ambisjoner og realistisk utvikling som kan inngå i den personlige utviklingsplanen din, som angir retning og rammeverk for videre utvikling.

Eksempler på aktiviteter i den personlige utviklingsplanen kan være opplæring på arbeidsplassen, kurs, interne karrieredager og nettverkslunsjer. Her kan du få informasjon om karrieremuligheter som ligger utenfor ditt eget arbeidsområde.