Talentutvikling hos Nordea

manager employee meeting

I Nordea skal vi vite hvor talentene er, og vi skal bidra til at de får utviklet potensialet sitt. Dette er god talentutvikling, og det er slik vi forventer at ledere skal lede Nordea hver dag.

Talenter i Nordea må prestere. Det forventes at du leverer gode resultater innen ditt ansvarsområde, og at du gjør dette i tråd med verdiene våre. For å bli anerkjent som et talent er det imidlertid ikke bare gode prestasjoner som gjelder. Du må ha evnen og viljen til å strekke deg og yte mer enn forventet.

Når vi vurderer talenter, ser vi på fire aspekter:

  1. Tidligere prestasjoner 

  2. Evnen til å etterleve verdiene våre 

  3. Ambisjoner 

  4. Utviklingspotensiale – enten vanskeligere oppgaver eller et høyere nivå

Motivering og utvikling av talentene våre er noe vi prioriterer høyt. Vi mener at hver og en av oss er ansvarlig for vår egen karriere, men som bedrift er vi forpliktet til å aktivt oppmuntre og støtte utvikling av potensiale.

I Nordea mener vi at prestasjoner gir muligheter til læring, og læring danner grunnlaget for prestasjoner. Derfor legger vi vekt på å utvikle talentene våre mens de er på jobb. Dette gjør vi gjennom nye typer oppgaver eller strategiske prosjekter og kontinuerlig tilbakemelding og coaching. Ditt første mål er å utmerke deg i jobben din, og når du er klar for mer, så hjelper vi deg med å utvikle ferdighetene dine slik at du kan ta på deg vanskeligere oppgaver eller jobbe mot en ny stilling.

Vi har flere talentprogrammer, både på konsernnivå og lokalt i forretningsområdene. To eksempler på konserndrevne talentprogrammer er Nordea Graduate Programme for studenter som er i ferd med å ta fatt på karrieren, og det interne Young Significant Talents-programmet, som er for de største talentene som allerede er ansatt hos Nordea.