31-03-2022 14:45

Acel viser vei for grønn næringsutvikling

Han har bare så vidt fylt 30 år, men Kjell-Christian Krohn Dale har allerede rukket å bli styreleder i et firma med over 135 ansatte og en omsetning på over 200 mill. – og å bli kåret til en av landets lederspirer av DN.
CEO of Acel

Det ble han i 2020, da han som styreleder for Haf Power Solutions viste hvordan teknologi og innovasjon kunne redusere både kostnader og klimautslipp.

– Han er en ung leder som viser vei for grønn næringsutvikling, som kan bidra til målet om bærekraftig bruk av havet, het det i DN-juryens begrunnelse.

Miljøbevisst

Nå, ett år senere, har sunnmøringen Kjell-Christian Krohn Dale også overtatt jobben som styreleder i Acel, selskapet Haf Power Solutions springer ut av.

Det skjedde ved årsskiftet 2020/2021, da Kjell-Christian tok over rollen fra senior Eystein Krohn Dale.

Acel er en elektroentreprenør med over 135 ansatte. I 2020 hadde de en omsetning på 208 millioner kroner, og går du inn på Acels hjemmesider, står det at deres «visjon er å være en miljøbevisst, kostnadseffektiv og pålitelig leverandør av elektrotjenester».

Det er slettes ikke tilfeldig at ordet miljøbevisst står først.

– Vi skal drive lønnsom business, men ikke bare se på kroner og øre når vi vurderer prosjekter. Vi skal også vurdere avtrykket, sier 30 år gamle Krohn Dale.

Den unge lederen er en del av en generasjon med klima og miljø innprentet i tankegangen. Å vektlegge positivt avtrykk og lønnsom bedrift er imidlertid ikke motsetninger.

– For noen tok det litt tid å bli overbevist om at dette var retningen å gå, men nå er alle i næringen på samme lag. Det er ikke idealisme lenger, men muligheter. Det er veldig spennende tider, sier han, og utdyper:

– Lønnsomhet og det grønne skiftet er tett knyttet sammen, og norsk maritim næring har kommet lengst i verden. Fremoverlente redere er villige til å ta i bruk ny teknologi, men skiftet er også drevet frem av offentlige innkjøp i fergetjenester. Jeg vil gi kudos til politikere som har trykket på for at fergenorge skal bli elektrifisert.

I Nordea kan du investere og plassere i flere typer fond og konti med bærekraftig fokus.

Bærekraftige kombinasjonsfond:

Velg selv hvilken risikograd du ønsker ut i fra fordeling mellom aksjer og renter.

Nordea Stars-fond:

Disse fondene investerer i selskaper som er økonomisk sterke og utmerker seg innenfor menneskerettigheter, arbeidsvilkår og miljø.

Nordea Liv Bærekraft:

Les mer om porteføljene som er Nordeas mest solgte investeringsvalg med fokus på bærekraft.

Grønne termininnskudd for bedrifter:

Få en bedre rente enn ved ordinære termininnskudd. Midlene er øremerket prosjekter med en bærekraftig profil.

Lønnsomhet og det grønne skiftet er tett knyttet sammen, og norsk maritim næring har kommet lengst i verden

Kjell-Christian Krohn Dale, Acel

Enorme besparelser

Han har en rekke eksempler på hvordan Acel konkret jobber med energieffektivisering og kostnadsbesparelser.

– LED-belysning er et godt eksempel. «Alle» har gått over til LED-lys fordi de krever mindre energi, noe som gir en lavere strømregning. På en båt, der man må brenne diesel for å produsere strøm, sørger LED-belysning for at man bruker mindre diesel, forklarer han.

Acel har også større prosjekter med ladeanlegg for elbiler og verft basert på landstrøm fra en fornybar energikilde istedenfor dieselaggregat. Dette reduserer driftskostnader og forurensning til luft, sjø og lyd, og totalt anslår Acel å ha bidratt til å redusere forbruk og utslipp med mer enn 25 millioner CO2-ekvivalenter per år.

Det tilsvarer 7,9 millioner (!) liter diesel – i året.

– Det er helt enorme besparelser. Det er lønnsomt for oss som produserer og installerer anlegg, men også for rederiene som skal ta dem i bruk, sier Krohn Dale.

Også på privaten tenker 30-åringen mye på miljøet. Blant annet er han med i Ålesund sportsdykkerklubb, der han flere ganger har vært med på å plukke søppel fra havbunnen.

– Og så er jeg i gang med et husprosjekt der planen er solceller og utnyttelse av grunnvarmen for oppvarming. Det skal bli klimanøytralt, og her har Nordea vært veldig hjelpsomme, sier Krohn Dale.

– Ellers er de private investeringene mine så langt veldig begrenset. I fremtidige investeringer kommer jeg til å vektlegge bærekraftsperspektivet, for det kan man ikke se bort ifra i dag. Og her ser jeg at Nordea er en god samarbeidspartner, sier han.

I tillegg til å få hjelp med økonomien privat i Nordeas Ålesund-filial, bistår banken også med rådgivning inn mot Acel og Haf Power Solutions.

– På bedriftssiden har vi et veldig godt samarbeid. De stilte opp for oss i starten som kvalitetssikrere og har blant annet vært sparringspartnere når vi har utformet forretningsmodeller tilknyttet nye systemer, sier han.

Opplært i bærekraft

Det er ikke tilfeldig at Nordea får ros av Krohn Dale.

Banken, som har lokal tilhørighet over hele landet, har et mål om å snakke bærekraft med alle sine kunder, og har også gitt alle sine rådgivere opplæring i bærekraft, blant annet i EUs taksonomi og ESG-analyser.

– Næringslivet på Sørlandet har fått med seg det grønne skiftet. Det merker vi godt når vi snakker med kundene våre, og hører hva de er opptatt av, sier Eirik Kaaby, Nordea-rådgiver for bedriftsmarkedet i Kristiansand, og legger til:

– Vi ser også en klar endring i hvordan selskapene allokerer kapitalen sin, og hva det søkes finansiering til. Flere av finansieringsforespørslene vi mottar i dag, er knyttet til prosjekter som har en grønn profil. Dette var noe vi ikke opplevde i like stor grad for bare få år siden.

Kristiansand-kollega Marius Abrahamsen ser den samme tendensen innenfor Private Banking-segmentet.

– Det grønne skiftet har vært på agendaen til våre fondsforvaltere i mange år, og vi har, som Nordens største kapitalforvalter, en viktig rolle i denne utviklingen. Da er det spesielt gledelig at våre kunder blir stadig mer opptatt av investeringer med miljø- og samfunnsansvarlig fokus, sier han, og forteller om en merkbar økt interesse i investeringer som har en bærekraftig profil.

– Kundene våre er ikke bare opptatt av  fornybar energi og «grønne selskaper», men ønsker også å investere i selskaper som bevisst søker å påvirke sosial forhold som menneskerettigheter og levekår, sier han, og fortsetter:

– De siste årene har Nordea lansert en rekke nye fondssammensetninger, blant annet fondsserien Nordea Liv Bærekraft. Det handler om å investere aktivt i de selskapene som er opptatt av klima, menneskerettigheter, mangfold og ansvarlighet.

Innsikt
Bærekraft