25-05-2021 13:54

Mangfold og inkludering er en naturlig del av jobben vår

Diversity and inclusion

Nordea er stolt partner til Pride 2021. Hos oss står mangfold og inkludering øverst på agendaen, og hver dag jobber vi for å bli bedre internt i Nordea, i relasjonen med kundene våre og i samfunnet generelt. Å støtte Pride er helt på linje med dette arbeidet.

Nordea har nesten 10 millioner kunder og mer enn 28 000 medarbeidere – alle med sin egen unike historie. Medarbeiderne våre snakker til sammen rundt 50 forskjellige språk og kommer fra hele verden. Alle disse ulike bakgrunnene, erfaringene og egenskapene gir oss et bredere perspektiv og gjør at vi blir bedre på å betjene kundene våre. De hjelper oss også med å være en god samfunnsaktør og gjør at vi kan tiltrekke oss og holde på en mangfoldig og inkluderende arbeidsstyrke. Vi står opp for alle menneskers likeverd og like muligheter, som er to av de viktigste verdiene våre.

– Mangfold og inkludering er ikke noe du kan oppnå kun gjennom enkelttiltak. Det krever en bestemt tankemåte og bestemte måter å jobbe på. Vi jobber hele tiden med å være en inkluderende og likestilt arbeidsplass, sier Åsa Nilsson Billme, leder av Diversity & Inclusion i Nordea.

I Nordea har vi lansert en rekke tiltak for å fremme mangfold og inkludering. I mai deltar vi i European Diversity Month, der vi feirer ulikhetene våre hver dag gjennom hele måneden. Vi er også partner til Pride igjen i år, der vi feirer et stadig mer mangfoldig, likestilt og inkluderende samfunn.

– Vi ønsker at mangfold og inkludering skal være kjernen i alt vi gjør, og alle må ta eierskap. Forankring i toppledelsen, ledelsespraksis og engasjement blant medarbeiderne – ovenfra og ned og nedenfra og opp – vi står sammen om dette, forklarer Åsa Nilsson Billme. 

Med andre ord er vi avhengig av at både medarbeidere og ledere engasjerer seg på alle nivåer i organisasjonen. Tre av medlemmene i konsernledelsen er med i mangfoldskomiteen. Vi støtter lederne våre med opplæring og verktøy. I tillegg oppfordrer vi til grupper som ledes av medarbeidere, der de selv kan bidra med verdifull kompetanse fra jobben sin (les mer nedenfor).

We wanted to show you a video but you cannot see it as you have not enabled cookies

Click here to update your consent
Det er utrolig viktig å ha en arbeidsplass og et arbeidsliv der alle kan være seg selv. Det beriker oss og driver oss fremover, sier Åsa Nilsson Billme.

Åsa Nilsson Billme, Head of Diversity and Inclusion

 

Noen eksempler på hvordan vi jobber med mangfold og inkludering i Nordea:

  • Vi har grupper som ledes av medarbeidere, som har fokus på områder som for eksempel LHBTQ+, funksjonsvariasjon, aldersmangfold, kjønnsbalanse og kulturelt mangfold i Danmark, Finland, Norge, Sverige, Estland og Polen.
  • Vi jobber hele tiden med å øke bevisstheten rundt mangfold og inkludering i banken og har utviklet retningslinjer og verktøy for å støtte arbeidet.
  • Vi utvikler hele tiden personalprosesser, inkludert rekrutterings- og talentstyring, for å sikre like muligheter og inkludering. 
  • Vi har et tydelig fokus på å forstå hvordan forutinntatte meninger kan påvirke oss, og vi lærer opp ledere til å gjenkjenne dette.
  • Med verktøyet Let’s Talk fremmer vi en løpende dialog for å proaktivt jobbe mot alle typer trakassering på arbeidsplassen. Nordea har nulltoleranse for trusler, trakassering, vold, mobbing og lignende, både fra kunder og mellom kollegaer.
Verdier
Medarbeiderne våre

Related news