20-10-2022 19:26

Nordea kommenterer opplysninger knyttet til Panama Papers-saken fra 2016

I dag skriver den danske avisen Ekstra Bladet om Nordeas rolle i saker der tidligere kunder i Nordea Luxembourg ikke har betalt riktig skatt til Danmark. Sakene stammer fra Panama Papers i 2016. Siden den gang har Nordea stengt banken i Luxembourg og er i tett dialog med danske myndigheter om en løsning på saken.

Etter at Panama Papers ble offentliggjort i 2016, har de danske skattemyndighetene slått fast at enkelte tidligere kunder i Nordea Luxembourg ikke betalte riktig skatt til Danmark.

– Jeg kan bekrefte at skattemyndighetene har varslet oss om et krav mot Nordea Luxembourg, og vi har en tett og konstruktiv dialog med dem for å finne en løsning på saken. Vi vil bidra til at det betales riktig skatt til den danske staten, sier Anders Holkmann Olsen, sjefjurist i Nordea Danmark.

Nordea er også informert om at det danske politiets spesialenhet NSK etterforsker saken, inkludert Nordea Luxembourgs rolle. Saken dreier seg om kundeforhold i Luxembourg, der mange av kundeforholdene er mer enn ti år gamle. Nordea besluttet å stenge banken i Luxembourg i 2017 og driver ikke lenger bankvirksomhet der.

– Det er naturlig for oss å fokusere på Norden – det er her vi hører hjemme, og det er dette samfunnet vi er en del av. Og det må ikke være tvil om at vi vil sikre at skatt som skal betales, blir betalt, understreker Anders Holkmann Olsen.

På grunn av dialogen som pågår med danske myndigheter, har ikke Nordea ytterligere kommentarer til saken.

Om oss