Våre kunder

"Vi er stolte over at millioner av nordiske kunder velger å bruke oss som sin bank"

Vi får stadig flere personkunder, bedriftskunder og institusjonelle kunder verden over. Et tegn på den høye tilliten til Nordea er at vi er en av få internasjonale banker som faktisk har fortsatt å øke antallet kunder til tross for uroen i finansmarkedene det siste tiåret.

Som den største banken i Norden og en ledende bank i Europa har vi et omfattende internasjonalt nettverk med kompetanse og kapasitet til å håndtere alle aspekter av kundenes økonomi og bankforretninger. 

Kort om kundene

Kunder: 10,6 millioner
Personkunder: 10 millioner
Bedrifts- og institusjonelle kunder: 0,6 millioner