Et raskt blikk på Nordea

Top-focus-nordea-at-a-glance

Å gjøre en forskjell

Nordea er det ledende finanskonsernet i Norden og en av de største bankene i Europa

Vi ønsker å gjøre en forskjell - for kundene våre og lokalsamfunnene vi er til stede i - gjennom å dele den brede fagkunnskapen vi har opparbeidet oss gjennom 200 år med bankvirksomhet

Global tilstedeværelse, lokal ekspertise

  • Vi er en totalbank med samlede driftsinntekter på EUR 9 milliarder og samlede eiendeler på EUR 551,4 milliarder i 2018
  • Vi er Nordens tredje største foretak og en av de ti største leverandørene av finansielle tjenester i Europa målt etter markedsverdi 
  • Vi er til stede i 20 land, inklusive våre fire nordiske hjemmemarkeder – Danmark, Finland, Norge og Sverige – som sammen utgjør verdens tiende største økonomi. 
  • Vi er en finansielt stabil bank og en av bare noen få europeiske banker med AA-rating
  • Aksjene i Nordea Bank Abp omsettes på børsen i Helsinki, Stockholm og København

Nordea i tall


Bli med på en spasertur med konsernsjefen vår, Casper von Koskull, som er veldig opptatt av kundene og bærekraft

Digitale tjenester hvor som helst og når som helst

Etterspørselen etter digitale tjenester øker stadig, og vi jobber kontinuerlig for å bli din fremtidige digitale bank gjennom å bedre produktene og tjenestene vi tilbyr, som for eksempel nye plattformer for nettbank, mobilbetalinger og analyseverktøy, for å nevne noen.

Nettbank (Button)  Mobilbank (Button)

Utvikler ideer sammen med fintechselskaper

Å utvikle ideer til nye løsninger gjøres best i samarbeid. Derfor har vi inngått partnerskap med fintechmiljøer og oppstartsselskaper

Les mer (Button)

Omfavner
bærekraft

Vi integrerer bærekraft i alt vi gjør og styrker vår posisjon ytterligere som ledende på bærekraftig finansvirksomhet i Europa.

Les mer (Button)

Få vite mer om oss

Ny kunde?

Kontakt oss for å komme i gang

Danmark Privat | Bedrift
Finland Privat | Bedrift
Norge Privat | Bedrift
Sverige Privat | Bedrift

Våre tjenester

Finn tjenestene som dekker dine behov, enten du er personkunde, bedriftskunde eller institusjonell kunde - eller bare nysgjerrig  

Oversikt over tjenester (Button)

Ta kontakt med oss

sm_Facebook-44x44  sm_twitter-44x44  sm_youtube-44x44  sm_linkedin-44x44

Kontakt oss (Button)