Et raskt blikk på Nordea

Top-focus-nordea-at-a-glance

Å gjøre en forskjell

Nordea er det ledende finanskonsernet i Norden og en av de største bankene i Europa

Vi ønsker å gjøre en forskjell - for kundene våre og lokalsamfunnene vi er til stede i - gjennom å dele den brede fagkunnskapen vi har opparbeidet oss gjennom 200 år med bankvirksomhet

Global tilstedeværelse, lokal ekspertise

  • Vi er en totalbank med samlede driftsinntekter på EUR 9 milliarder og samlede eiendeler på EUR 551,4 milliarder i 2018
  • Vi er Nordens tredje største foretak og en av de ti største leverandørene av finansielle tjenester i Europa målt etter markedsverdi 
  • Vi er til stede i 20 land, inklusive våre fire nordiske hjemmemarkeder – Danmark, Finland, Norge og Sverige – som sammen utgjør verdens tiende største økonomi. 
  • Vi er en finansielt stabil bank og en av bare noen få europeiske banker med AA-rating
  • Aksjene i Nordea Bank Abp omsettes på børsen i Helsinki, Stockholm og København

Nordea i tall

Digitale tjenester hvor som helst og når som helst

Etterspørselen etter digitale tjenester øker stadig, og vi jobber kontinuerlig for å bli din fremtidige digitale bank gjennom å bedre produktene og tjenestene vi tilbyr, som for eksempel nye plattformer for nettbank, mobilbetalinger og analyseverktøy, for å nevne noen.

Nettbank (Button)  Mobilbank (Button)

Utvikler ideer sammen med fintechselskaper

Å utvikle ideer til nye løsninger gjøres best i samarbeid. Derfor har vi inngått partnerskap med fintechmiljøer og oppstartsselskaper

Les mer (Button)

Omfavner
bærekraft

Vi integrerer bærekraft i alt vi gjør og styrker vår posisjon ytterligere som ledende på bærekraftig finansvirksomhet i Europa.

Få vite mer om oss

Ny kunde?

Kontakt oss for å komme i gang

Danmark Privat | Bedrift
Finland Privat | Bedrift
Norge Privat | Bedrift
Sverige Privat | Bedrift

Våre tjenester

Finn tjenestene som dekker dine behov, enten du er personkunde, bedriftskunde eller institusjonell kunde - eller bare nysgjerrig  

Oversikt over tjenester (Button)

Ta kontakt med oss

sm_Facebook-44x44  sm_twitter-44x44  sm_youtube-44x44  sm_linkedin-44x44

Kontakt oss (Button)