Vår historie

Den danske dikteren og eventyrforfatteren Hans Christian Andersen (1805–1875) var en av Nordeas første kunder.

De nordiske bankrøttene våre er dype. I nesten 200 år har vi gjort det mulig for kundene å nå mål og oppfylle drømmer. 

Vårt stamtre omfatter rundt 300 banker i Norden, opprettet fra 1820-årene og senere. På 1990-tallet stod vi igjen med fire banker – i henholdsvis Sverige (Nordbanken), Finland (Merita Bank), Danmark (Unibank) og Norge (Christiania Bank og Kreditkasse).  

I 2001 dannet disse fire bankene det nye bankkonsernet Nordea med en felles visjon om å samle de beste nordiske ideene i én bank.


I 2017 forenklet vi vår juridiske struktur ved å gjøre datterbankene i Danmark, Finland og Norge om til filialer av det svenske morselskapet Nordea Bank AB (publ). Den nye strukturen passer bedre til måten vi  driver virksomheten vår på, den reduserer kompleksiteten og gjør at vi kan fokusere på å levere best mulige opplevelser til kundene. Hensikten med endringen er å gjøre det enda enklere for kundene å bruke oss som bank, og enklere for oss å utnytte hele Nordeas kompetanse på tvers av landene. Vi skal bli én bank, Ett Nordea.

I dag har vi en ledende posisjon på bedriftsmarkedet, markedet for institusjonelle kunder, personmarkedet og private banking-markedet. Vi er også den ledende leverandøren av livs- og pensjonsforsikringer i Norden.

Vi er blant de ti største totalbankene i Europa målt etter markedsverdi og har rundt 11 millioner kunder, 30 000 medarbeidere og kontorer på ca. 600 forskjellige steder.