Vår historie

Vi har hjulpet kunder med å virkeliggjøre drømmer i 200 år

Vi har hjulpet kundene våre med å virkeliggjøre drømmer og nå mål i 200 år.

Det er vi stolte av – fordi når kundene lykkes, lykkes vi.
Bli med oss bakover i historien gjennom to århundreder i bankbransjen.

Obs! Godta Markedsføring-informasjonskapsler for å vise denne typen innhold fra Nordea

Røtter tilbake til 1820

Stamtreet vårt på rundt 300 banker omfatter noen av de eldste bankene i Norden. 
Dette var foregangsbanker i etableringen av en kommersiell banknæring

Sparekassen for Kjøbenhavn og Omegn
Danmark 1820

Wermlandsbanken  
Sverige 1832  

Christiania Kreditkasse  
Norge 1848  

Föreningsbanken i Finland / Suomen Yhdyspankki   
Finland 1862

1800-tallet

HC Andersen

1800-tallet

H.C. Andersen: fra slum til rikdom

Den danske dikteren og eventyrforfatteren H. C. Andersen (1805–1875) er en av våre første kunder. Da Sparekassen for Kjøbenhavn og Omegn åpner i 1820, er sparing av penger i bank et nytt fenomen. De få bankene som finnes i Norden, er ikke for vanlige folk. Dette endrer seg etter hvert som sparekampanjer begynner å spre seg i Europa. Tanken etter opplysningstiden er at fattigdom kan bekjempes gjennom flid og nøysomhet. H.C. Andersen, som ble født fattig, begynner også å spare. Da han dør i 1875, har han tilsvarende flere millioner i banken omregnet til dagens pengeverdi.

1800-tallet

Brennevin som lånesikkerhet

Christiania Kreditkasses vedtekter krever at sikkerhet for lån må være “ikke lettfordervelige varer”. Like etter at banken åpner i 1848, søker folk om lån i håp om at alt fra sprit, fottøy, sild og støpejerngods vil kvalifisere som sikkerhet. Den første lånesøknaden kommer fra kjøpmann Evensen, som stiller 3862 liter sprit, 70 tønner sild og 6215 pund med vitriol som sikkerhet. Lånet innvilges, men det er bare spriten som godtas som sikkerhet. Skomaker Isaachsen er ikke like heldig. Lånet hans, med fottøy som sikkerhet, avslås.

Vodka

 • 1900-årene

  Hjemmebesøk

  I 1900-årene drar bankkassereren hjem til kunden for å tømme sparebøssen. I Finland introduseres den første sparebøssen i 1902. Sparebøsser blir en suksess også i Danmark, Sverige og Norge.

 • 1911

  Første kvinnelige filialsjef

  Esteri Heikinheimo blir første kvinnelige filialsjef i Finland i 1911. I tråd med vanlig praksis for filialer i tynt befolkede områder har sjefen filialen i eget hus. I 1918 åpner svenske Wermlandsbanken filial i en fabrikk – og banksjefen jobber halv tid på fabrikken.

  1st-female
 • 1920-årene

  Moderne arbeidsplasser

  Etter Første verdenskrig får handel og næringsliv en mer fremtredende plass, og penger bytter stadig eiere. Det blir behov for enklere og tryggere måter å transportere penger på. Svenske Postgirot, som senere blir en del av Nordea, er en av pionérene når det oppretter sine betalingstjenester i 1925. Arbeidsplassen blir sett på som en av de mest moderne i Norden med kantine, solterrasse og betjent sykestue.

 • 1925

  Mystisk banksjef

  Når Kansallis-Osake-Pankki åpner filial i Petsamo i Finland i 1925, tar det minst seks–sju dager å få posten fra hovedkontoret i Helsinki. Det finnes ikke noe hvelv, men den sporty, løsningsorienterte banksjefen løser problemet ved å bruke en ryggsekk. Kundene lurer ofte på hvorfor han alltid drar rundt på ryggsekken uansett hvor han skal.

  Petsamo
 • 1940-årene

  Banker brukes som tilfluktsrom

  Under Andre verdenskrig bruker de ansatte i Hamina-filialen til den finske banken Kansallis-Osake-Bankki kjelleren i et revet hus som midlertidig lokale. Til tross for konstante flyangrep betjenes kundene uansett hva som skjer. Når alarmen går, flyttes regnskapsbøkene, arkivene og pengene til fyrrommet som også tjener som tilfluktsrom for både ansatte og kunder.

  Hamina
 • 1950-årene

  Bankbusser: ekstratjeneste for gravid kvinne

  På 1950-tallet er det ganske vanlig at bankbusser leverer tjenester på steder der det ikke finnes bankkontor. Selv om tjenestene er mer begrenset sammenlignet med hva et bankkontor kan tilby, er det én buss som går utover den vanlige stillingsbeskrivelsen: kjører en kunde og hans gravide kone til sykehuset der hun skal føde.

  Bank-bus
Drive-in

1960-årene

Drive-in-banker: en kortvarig tjeneste

Visste du at det var drive-in-banker i nordiske land så tidlig som på 1960-tallet? De ble ikke spesielt populære blant kundene og forsvant ganske raskt. Etter hvert kom minibankene, og de ble raskt veldig populære.

Obs! Godta Markedsføring-informasjonskapsler for å vise denne typen innhold fra Nordea

 • 1964

  Paraplytjeneste

  I 1964 oppretter Christiania Bank og Kreditkasse en paraplytjeneste ved hovedkontoret med et skilt der det står “Lån i regn, returnér i sol”. Dette ble så populært at andre bankkontorer raskt opprettet lignende tjenester.

  Paraply
FS_1980s

1980-tallet

Mobilbank – 1980-tallsversjonen

Mobilbank er i bruk i Finland i 1986, der kundene kan betale regninger og få tilgang til kontoene sine via telefonen. Tjenesten, som heter KotiSYP, utvikles til og med til å brukes med de første mobiltelefonene, slik vi kan se i denne videoen med en sjømann ute på havet og en tømmerhogger inne i skogen. Det er ikke overraskende at BBC ønsker å presentere tjenesten som en fremtidens oppfinnelse i sitt Money Programme. En BBC-journalist kommer fra London for å teste tjenesten midt ute i Østersjøen. Tjenesten fungerer utmerket.

Obs! Godta Markedsføring-informasjonskapsler for å vise denne typen innhold fra Nordea

 • 1984

  Vi åpner kontor i Bejing.

  Beijing
 • 1990-årene:

  Østover

  I 1990-årene etablerer vi oss i landene øst for Østersjøen. Det første kontoret i Estland åpnes i Tallin i 1995. I 1999 kjøper vi Bank Komunalny i Gdynia i Polen. Samme år blir vi eneste aksjonær i en latvisk bank, og året etter får vi lisens til å starte virksomhet i Litauen.

2001

Nordea opprettes etter sammenslåingen av disse fire nordiske bankene.

Nordbanken  Unibank
Kreditkassen  Merita

Gjennom sammenslåinger går vi fra 300 banker til 80 banker i 1970-årene og til 30 banker i 1980-årene. Innen 1990-tallet er det kun fire store banker igjen. Disse fire bankene fusjonerer, og fra desember 2001 foregår all virksomhet under merkenavnet Nordea.
Nordic + ideas = Nordea
Nordea dannes av ordene “Nordic” og “ideas”. Navnet betegner hvordan vi deler og utvikler gode nordiske ideer og skaper kvalitetsløsninger basert på felles nordiske verdier som åpenhet, likhet og omsorg for miljøet.

 • 2001

  Vi åpner kontor i Shanghai som et supplement til kontoret i Bejing.

  Shanghai
 • 2002

  Ny ledelse, kjøp av bank i Polen

  Hans Dalborg utnevnes til styreleder og Lars G Nordström til konsernsjef.

  Vi inngår avtale om kjøp av LG Petro Bank i Polen.

 • 2004

  Største internettbank, kjøp av bank i Litauen

  Med fire millioner brukere av bankens nettbaserte tjenester er Nordea verdens største nettbank målt i antall betalinger.

  Vi kjøper Kredyt Bank S.A. i Litauen.

 • 2007

  Ny konsernsjef, Ekvatorprinsippene, russiske aktiviteter

  Christian Clausen utnevnes til konsernsjef.

  Nordea er den første nordiske banken som tar i bruk Ekvatorprinsippene, en målestokk finansnæringen bruker i sin prosjektstyring i forbindelse med spørsmål om samfunnsansvar og miljø.

  Vi blir heleier av OJSC Nordea Bank i Russland, og Nordeas merkevare innlemmes fullt ut i all forretningsvirksomhet i Russland.

  CC
 • 2010

  Konsernsjefen utnevnes til president i den europeiske bankforeningen

  Konsernsjef Christian Clausen, som representerer Nordea og den svenske bankforeningen, utnevnes til president for den europeiske bankforeningen.

 • 2011

  Ny styreleder, anerkjennelse fra internasjonalt organ

  Björn Wahlroos velges til styreleder.

  The Financial Stability Board, G20-landenes tilsynsorgan, anerkjenner Nordea, som eneste nordiske bank, som en av de viktigste bankene for verdensøkonomien.

  Wahlroos
 • 2015

  Ny konsernsjef, akselleratorprogrammet lanseres

  Casper von Koskull utnevnes til ny konsernsjef og Torsten Hagen Jørgensen til ny Group COO og visekonsernsjef.

  Vi lanserer vårt første akseleratorprogram, der oppstartsbedrifter innen fintech får muligheten til å utvikle ideene sine i samarbeid med Nordea.

  Koskull

2016

Ny digital enhet

Nordea oppretter en ny enhet, Group Digital, som et ledd i ambisjonen om å bli en heldigital bank.

2016

Ny ledende bank i Baltikum

Nordea og DNB har besluttet å slå sammen virksomhetene sine i Estland, Latvia og Litauen og skape en ledende bank i Baltikum med sterke nordiske røtter.

 • 2017

  Ny juridisk struktur

  Fusjoner på tvers av landegrensene mellom Nordea Bank AB (publ) og datterselskapene i Danmark, Finland og Norge trer i kraft når vi forenkler den juridiske strukturen vår for å gjenspeile den nordiske måten vi jobber på.

2017

Samarbeid med fintechselskaper

Å utvikle ideer til nye løsninger gjøres best i samarbeid. Derfor har vi inngått partnerskap med fintechmiljøer og oppstartsselskaper i Stockholm, Helsinki, Oslo og København.

Les mer (Button)

 • Ny spareapp

  Nordea Liv og den norske oppstartsbedriften Spiff inngår en samarbeidsavtale om å utvikle en sosial spareapp: Med kun et par tastetrykk kan du legge til side penger til en tur, den fremtidige drømmeboligen eller pensjon.

 • Blir med i Verdens økonomiske forums ekspertnettverk

  Sasja Beslik, leder av Sustainable Finance i Nordea, blir invitert til å bli med i Verdens økonomiske forums ekspertnettverk, der mer enn 5000 verdensledende eksperter samles for å jobbe med å forbedre verden og forme den globale agendaen.

 • IT-innovasjonspris

  Nordea vinner prisen 2017 Global Retail Banker “IT Innovation of the Year” for Simplification-programmet. som er en del av arbeidet vårt med å skape en digital bank ved å drive som Ett Nordea med felles prosesser, produkter og systemer.

 • Går inn i markedet for grønne obligasjoner

  Vi utsteder den første grønne obligasjonen vår og signaliserer at vi øker ambisjonsnivået innen bærekraft.

 • Flytting initiert

  Nordeas styre beslutter å initiere flytting av morselskapet fra Sverige til Finland. Ved å legge hovedkontoret til et land som er medlem av bankunionen, blir vi underlagt det samme regelverket som våre europeiske konkurrenter. Det blir ingen endringer i den daglige driften, og vi fortsetter å ha fokus på å skape verdi for alle kundene våre.

 • 2018

  Apple Pay and Google Pay

  We started offering all our customers the option of paying contactless with Apple Pay in the summer of 2018. At the end of October we also started offering Google Pay, now catering to the needs of iPhone users and Android-based device users alike.

 • Medlem i bankunionen

  Nordea flytter til Finland den 1. oktober 2018. Som medlem i bankunionen er vi nå underlagt det samme regelverket som våre europeiske konkurrenter. Det nye konsernhovedkontoret ligger i bydelen Vallila i Finlands hovedstad Helsinki. Den daglige driften fortsetter som normalt i alle land.

  Helsinki
 • .

  Prinsipper for ansvarlig bankvirksomhet

  Som den eneste nordiske banken lanserer Nordea sammen med FN og 27 andre banker over hele verden, prinsippene for ansvarlig bankvirksomhet på et FN-møte i Paris. Målet med prinsippene er at finanssektoren skal samordnes med FNs bærekraftsmål og Parisavtalen.

 • 2019

  Torbjörn Magnusson ny styreleder i Nordea

  Nordea arrangerer bankens første ordinære generalforsamling i Helsinki etter flyttingen av hovedkontoret. Torbjörn Magnusson velges til ny styreleder etter at Björn Wahlroos takket nei til gjenvalg. 

 • Frank Vang-Jensen ny konsernsjef

  Frank Vang-Jensen utnevnes til ny konsernsjef i Nordea.

  Frank Vang Jensen
 • Nordea signerer FNs prinsipper for ansvarlig bankvirksomhet

  22. september er Nordea en av 130 banker som signerer de nye prinsippene for ansvarlig bankvirksomhet. Ved å signere forplikter bankene seg til å spille en viktig rolle i arbeidet mot en mer bærekraftig økonomi og fremtid.

  Prinsippene er resultatet av samarbeidet mellom 30 banker og finansinitiativet i FNs miljøprogram (UNEP FI), som ble annonsert i 2018. Nordea var den eneste nordiske banken blant grunnleggerbankene.

 • 2020

  Vi feirer 200 år med bankvirksomhet

  I 2020 feirer vi at vi har hjulpet kunder med å virkeliggjøre drømmer og ambisjoner i 200 år. Nordeas første forgjenger, Sparekassen for Kjøbenhavn og Omegn i Danmark, åpnet dørene 1. mai 1820.

Ta kontakt med oss

sm_Facebook-44x44  sm_twitter-44x44  sm_youtube-44x44  sm_linkedin-44x44

Kontakt oss (Button)