Vår historie

“ I nesten 200 år har vi gjort det mulig for kundene å oppfylle drømmene sine.”  

Nordeas nordiske bankrøtter er dype. Nordea er et resultat av rundt 300 banker, opprettet fra 1820-årene og senere. Sammenslåinger reduserte tallet til 80 banker i 1970-årene og til 30 banker i 1980-årene. I 1990-årene var det igjen fire store banker som skulle danne det nye bankkonsernet:   


•Nordbanken i Sverige   
•Merita Bank i Finland   
•Unibank i Danmark   
•Christiania Bank og Kreditkasse i Norge.