Kundhistorier

"Nordea har gjort det mulig Siden 1820"

Nordea har alltid forsøkt å hjelpe kundene med å nå sine mål. Les om noen av våre tidlige kunder.

En av Nordeas første kunder

Den danske dikteren og eventyrforfatteren Hans Christian Andersen (1805-1875) var en av Nordeas første kunder. Dét var han selvsagt ikke klar over selv, siden navnet på banken da var Sparekassen for Kjøbenhavn og Omegn. Den åpnet i 1820. På den tiden var det å spare penger i bank noe ganske nytt, og de få bankene som fantes i Norden, var ikke ment for vanlige folk. Men over hele Europa ble det gjennomført sparekampanjer inspirert av Opplysningstidens idéer om å bekjempe fattigdom gjennom hardt arbeid og nøysomhet.

Hans Christian Andersen oppfylte i høy grad tidens krav til sparing. Han var født fattig, men da han døde i 1975, hadde han flere millioner i banken, regnet i dagens pengeverdi.

Service til emigrantene i det nye landet

Utvandring fra Finland til Nord-Amerika var stor på 1900-tallet. Emigrantene hadde ofte kontakt med gamlelandet, også når det gjaldt bankforretninger.

I 1910 opprettet Suomen Yhdyspankki en egen emigrantavdeling med 8 medarbeidere. Oppdragene fra kundene varierte. En gang ble banken bedt av en kunde om å hente forlovelsesringen fra hans utro forlovede, selge ringen og sette pengene på kontoen hans.

Brennevin som sikkerhet

Christiania Kreditkasses første lån ble gitt til kjøpmann Evensen mot pant i 4000 potter brennevin, som tilsvarer 3862 liter.

Brennevinet ble oppbevart i bankens lager og ble returnert etter hvert som Evensen betalte ned på lånet. 

Paraplytjeneste 

I 1964 opprettet Christiania Bank og Kreditkasse en paraplytjeneste ved hovedkontoret.

 

På en plakat sto det: Lån i regn, returnér i sol. Tjenesten ble så populær at andre filialer raskt opprettet lignende tjenester.