Dannelsen av Nordea

Stamtreet vårt omfatter rundt 300 banker, opprettet fra 1820-årene og senere .

Sammenslåinger reduserte tallet til 80 banker i 1970-årene og til 30 banker i 1980-årene. På 1990-tallet var det fire store banker igjen som skulle danne det nye bankkonsernet:

  • Nordbanken i Sverige
  • Merita Bank i Finland
  • Unibank i Danmark
  • Christiania Bank og Kreditkasse i Norge

Finansielle tjenester i Norden og de baltiske landene
Disse fire bankene fusjonerte, og siden desember 2001 har all virksomhet foregått under merkenavnet Nordea. Noen få år senere hadde Nordeas virksomhet i Estland, Latvia, Litauen, Polen og Russland vokst betydelig i omfang og gjort Nordea til en viktig bank også i disse landene.

Bankene som dannet Nordea, delte visjonen om å være det ledende finanskonsernet i Norden og de baltiske landene. Gjennom betydelige organisasjonsendringer og fusjoner, kontinuerlig fokus på virksomheten og vekst i strategiske områder blir det oppnådd høyere kunde- og medarbeidertilfredshet og avkastning til aksjonærene.

Skape nye muligheter
Nordea handler om å skape nye muligheter. Muligheten til å levere bedre finansielle løsninger til kundene – bedre for deg, bedre enn konkurrentene, bedre enn før fusjonen – og å oppnå dette til en lavere kostnad og med høyere kvalitet.

Nordic + ideas = Nordea
I de nordiske landene er vi like nok til å kunne samarbeide, forskjellige nok til å lære av hverandre og mange nok til å utgjøre et interessant hjemmemarked. Vi deler nordiske verdier som frihet og likhet, vi bryr oss om miljøet og følger den nordiske arven med å pløye ny mark: Nordic + ideas = Nordea.

Nordea i dag

Vi er blant de ti største totalbankene i Europa og har rundt 11 millioner kunder, 30 000 medarbeidere og kontorer på ca. 600 forskjellige steder.

I dag har vi en ledende posisjon på bedriftsmarkedet, markedet for institusjonelle kunder, personmarkedet og private banking-markedet. Vi er også den ledende leverandøren av livs- og pensjonsforsikringer i Norden.

Vi er også en av svært få europeiske banker med AA-rating, og vi er blant de ti største totalbankene i Europa målt etter markedsverdi.