Tidsakse

Les om tidligere nyheter og hendelser ved å klikke på et årstall eller et tiår.

2017 2016 2015 2014 2013 Tidligere år 2017

Nordea forenkler sin juridiske struktur ved å gjøre datterbankene i Danmark, Finland og Norge om til filialer av det svenske morselskapet.

2016

Nordea oppretter en ny enhet, Group Digital, som et ledd i ambisjonen om å bli en fullt ut digital bank.

Nordea inngår samarbeid om MobilePay for å kunne tilby person- og bedriftskunder en enda mer innovativ, effektiv og brukervennlig plattform for mobilbetalinger.

2015

Det internasjonale finansmagasinet Euromoney kårer Nordea til best på private banking i Norden.

2014

Transaksjonene i mobilbanken økte med 90 prosent i løpet av året.

Nordea Equities kåres til beste meglerhus i Norden i Prosperas årlige undersøkelse. Etter fjorårets andreplass har Nordea Equities nå inntatt førsteplassen og er også vinneren innen alle de tre underkategoriene Research/Advisory, Execution og Corporate Access.

2013
Word Finance Banking Awards 2013

For tredje år på rad ble Nordea kåret til beste bank i Norden av det britiske finansmagasinet World Finance.

Mobilanvändare

Antall kunder som bruker mobilbanken regelmessig, økte til over 1.300.000.

Nordea förvaltade kapita steg

Nordeas midler til forvaltning økte til EUR 233 milliarder.

Aktieanalys Norden TNS Sifo Prospera

Nordea er rangert som nummer 1 i Norden på aksjeanalyser med førsteplasser i tre av fire kategorier.

Tidligere år

The Banker Nominaton Bank of the Year

Som anerkjennelse for bankens kontinuerlige utvikling som relasjonsbank ble Nordea kåret til Årets bank i Vest-Europa, Finland og Danmark av tidsskriftet The Banker.

World Finance Banking Awards 2012

For andre år på rad ble Nordea kåret til beste bankkonsern i tre av fire nordiske land.

Antallet kunder som jevnlig bruker mobilbanken, var nærmere 800.000 som er en fordobling.

Förvaltande av Kapital

Nordeas midler til forvaltning var på over EUR 218 milliarder som er det høyeste noen gang.

Björn Wahlroos

Generalforsamlingen velger Björn Wahlroos til styreleder.

Retail Wholesale Wealth

Nordea innfører en verdibasert organisasjon med tre hovedforretningsområder for å bli mer fleksibel og øke fokuset på kapital- og kostnadseffektivitet.

Nordea House

The Financial Stability Board (G20-landenes tilsynsorgan) setter Nordea, som eneste nordiske bank, på listen over de viktigste bankene for verdensøkonomien.

Nordea Window

S&P bekrefter Nordeas AA-rating, som er bedre enn ratingen til de fleste europeiske banker.

Nordeaflag

Nordea presenterer en ny visjon, om å være en Great European Bank, sin vel avveide vekststrategi og nye strategiske tiltak.

The Banker

Nordea tildeles prisen "Bank of the Year 2010" i Danmark, Norge og Sverige av tidsskriftet The Banker, som er en del av Financial Times-gruppen.

Höghus

CEBS (Committee of European Banking Supervisors) offentliggjør sin stresstest av den europeiske banksektoren, og Nordea består testen med klar margin.

Christian Clausen

Konsernsjef Christian Clausen som represen-terer Nordea og den svenske bankforeningen utnevnes til leder av den europeiske bankforeningen, som har over 5.000 banker fra 43 land som medlemmer eller assosierte medlemmer.

Nordea Flag

Under finanskrisen står Nordea støtt, øker antallet relasjonskunder og tar nye markedsandeler.

Fiona Bank

Nordea kjøper Fionia Bank i Danmark med en portefølje på 75.000 personkunder og 9.500 bedriftskunder.

OJSC Nordea Bank in Russia

Nordea overtar 100 prosent av OJSC Nordea Bank i Russland, og Nordeas merkevare gjennomføres i hele virksomheten i Russland.

Nordeaaktie

Nordea-aksjen er den mest likvide finansaksjen i Norden med en gjennomsnittlig daglig omsetning på rundt EUR 90m.

Kassaservice

Nordea tar over 68 kontorer fra Svensk Kassaservice. Dette øker antallet kontorer i Sverige med en tredjedel.

Roskilde Bank

Nordea kjøper kontorer av Roskilde Bank i Danmark.

Nordea Flag

Nordea Life & Pensions lanserer pensjonsfond i de baltiske landene.

Euromoney

Magasinet Euromoney kårer Nordea til den beste regionale banken i Norden og de baltiske landene.

Christian Clausen utnevnes til konsernsjef etter Lars G Nordström.

Som første nordiske bank tar Nordea i bruk Ekvatorprinsippene som er et mål finansnæringen bruker for å definere, vurdere og styre sosial og miljømessig risiko i prosjektfinansiering.

Nordea åpner 65 nye kontorer i de nye europeiske markedene.

Nordea kåres til "Best Regional Bank in the Nordic and Baltic regions" i Euromoneys "Awards for Excellence 2007".

Nordea selger sin minoritetsandel i International Moscow Bank og kjøper en majoritetsandel i russiske Orgresbank.

Nordea Asset Management introduserer et konsept for sosialt ansvarlige investeringer.

Tidsskriftet Euromoney kårer Nordea til best på private banking i Norden.

Britiske IR Magazine kårer Nordea til det beste selskapet i Sverige på finansiell informasjon til investorer.

Nordea beslutter å øke antallet finansielle rådgivere med rundt 500 i løpet av to år.

Nordea er først ute med å markedsføre og selge internasjonale fond i Polen. Nordea kjøper også Sampos livs- og pensjonsforsikringsselskaper i Polen.

Nordea mottar en pris for sitt elektroniske fakturasystem fra The Banker, et tidsskrift i Financial Times-gruppen.

Tidsskriftet Euromoney kårer Nordea til best på private banking i Norden.

Med fire millioner brukere av bankens nettbaserte tjenester er Nordea verdens største nettbank målt i antall betalinger.

Nordea mottar en global pris av tidsskriftet The Banker for sine elektroniske banktjenester.

Det europeiske tidsskriftet Financial News kårer Nordea til årets kapitalforvalter i Norden.

Nordea kjøper Kredyt Bank S.A. i Litauen.

Konsernets juridiske struktur forenkles med et morselskap i Sverige og datterselskaper i de andre landene.

Nordea Bank Polska og LG Petro Bank fusjonerer og blir en av de 15 største forretningsbankene i Polen.

Det undertegnes en 10-årig outsourcing-avtale med IBM, og 900 Nordea-medarbeidere overføres til et nytt selskap.

Nordea som en av de største eiendomsselskapene i regionen selger 97 eiendommer i tre land.

Hans Dalborg utnevnes til styreformann og Lars G Nordström til konsernsjef.

Nordea inngår avtale om kjøp av LG Petro Bank i Polen.

Nordea i Sverige fusjonerer med Postgirot Bank.

Nordea når 3,3 millioner nettbankkunder.

Nordic Ideas blir til Nordea. Nordea-navnet tas i bruk av Nordbanken, Merita, Unibank og K-Bank og blir navnet for hele konsernet.

Nordeas bankvirksomhet i Polen fusjonerer med BWP-Unibank S.A.

Nordea åpner kontor i Shanghai som et supplement til kontoret i Bejing, som ble opprettet i 1984.

Nordea når 2,7 millioner nettbank-kunder.

MeritaNordbanken og Unidanmark fusjonerer, og konsernet kjøper den norske banken Christia-nia Bank og Kreditkasse (K-Bank). Det etableres en ny organisasjon med nordiske forretnings-områder. Den nye banken når milepælen på 2 millioner nettbank-kunder.

Tidsskriftet The Banker gir MeritaNordbanken global pris for den beste strategien for nettbasert virksomhet og for å være en foregangsbedrift innen nettbasert bankvirksomhet.

MeritaNordbanken er den første banken i verden som tilbyr kundene å betale regninger og godkjenne fakturaer via WAP-telefon.

Unidanmark og MeritaNordbanken lanserer en felles nettside.

·         Folk i Norden er tidlig ute med å ta i bruk Internett. Elektroniske banktjenester er en nøkkelsatsing for bankene i Nordea-familien. Spesielt har Nordeas forløpere i Finland stor suksess med e-tjenestene som markedsføres under merkevaren Solo. I løpet av 1990-årene etablerer Nordea seg i landene øst for Østersjøen. Det første kontoret i Estland blir åpnet i Tallin i 1995. I 1999 kjøper Nordea Bank Komunalny i Gdynia i Polen. Samme år blir Nordea eneste aksjonær i en latvisk bank. Året etter får Nordea lisens til å starte virksomhet i Litauen.

Mange forretningsbanker i Finland innfører uniformer for medarbeiderne. Dette er ikke bare et spørsmål om merkevarebygging, men også et viktig tilskudd til de beskjedne lønningene til bankansatte. 

I 1984 kan kundene i finske Yhdyspankki for første gang bruke sine egne PC-er til å gjøre bankforretningene sine hjemmefra. Yhdyspankki utviklet elektroniske banktjenester så tidlig som i 1970-årene og er en pionér på området. 

I 1989 er Nordea (finske Kansallis-Osake-Pankki) én av fem internasjonale banker som grunnlegger International Moscow Bank.

Det etableres drive-in banker, men de overlever ikke lenge. I stedet introduseres minibanken, som raskt ble populær. 

Samtidig utvikles verdens første elektroniske system for valutaveksling i Norge i nært samarbeid med Christiania Bank og Kreditkasse.

I 1960-årene lanseres noe som skal komme til å endre forholdet mellom banken og kundene: lønnskontoen. Arbeidsgivere overfører lønnen direkte til medarbeidernes konti i stedet for å putte kontanter i en konvolutt. Banktjenestene utvides fra utlån og innskudd til dagligbankprodukter, og girobetalinger erstatter sjekkbetalinger og kontanter. 

Stadig større mengder av kontoopplysninger har frem til nå blitt lagret automatisk ved hjelp av hullkortmaskiner. Disse maskinene blir snart erstattet av en ny oppfinnelse - datamaskinen. Mirakelmaskinen Sverker kommer med fly fra USA til Sveriges Kreditbank i desember 1960.

I 1950-årene har mobile tjenester ikke noe med mobiltelefoner å gjøre, men med bankfilialer. Norske Christiania Bank og Kreditkasse oppretter mobile vekslingskontorer for turister ombord på turistbåter, på hoteller, flyplasser og store konferansesentre. Det blir også etablert bankbuss-tjenester.

Under Andre verdenskrig, sommeren 1941, bruker de ansatte i Hamina-filialen til den finske banken Kansallis-Osake-Bankki kjelleren i et revet hus som midlertidig lokale. 
Flyangrep er en konstant trussel, men kundene betjenes uansett hva som skjer. Når alarmen går, flyttes regnskapsbøkene, arkivene og pengene til fyrrommet som også tjener som tilfluktsrom for både ansatte og kunder. Legg merke til det lille skiltet med Kansallis-Osake-Pankki over inngangen.

Det forrige tiåret hadde vært vanskelig for mange. Men under den store depresjonen i 1930-årene står flere nordiske bransjer og banker støtt. Etterhvert som likviditeten blir bedre, retter bankene sine øyne mot eiendomsmarkedet. 
Tilliten til Christiania Bank og Kreditkasse og andre forløpere til Nordea øker, og markedsandelene, antall kunder, aktiviteter og medarbeidere øker. I 1930 opprettes det en filial på Majorstua i Oslo.

Etter Første verdenskrig får handel og næringsliv en mer fremtredende plass. Penger bytter stadig eiere, og det blir behov for enklere og tryggere måter å transportere penger på. Svenske Postgirot som senere blir en del av Nordea, er en av pionérene i verden når det oppretter sine betalingstjenester i 1925. 
Arbeidsplassen blir sett på som en av de mest moderne i Norden med kantine, solterrasse og betjent sykestue. Kontorteknikkene og bokføringssystemene er topp moderne.

Esteri Heikinheimo (bildet) blir første kvinnelige banksjef i Finland i 1905. I tråd med vanlig praksis i tynt befolkede områder, har sjefen filialen i eget hus. 
Et annet eksempel på praktisk plassering er svenske Wermlandsbanken som i 1918 åpner filial i en fabrikk - og filialsjefen jobber halv tid på fabrikken.

Bankenes kontakt med kundene varierer opp gjennom årene. I 1920-årene hendte det at bankkassereren gikk hjem til kundene for å tømme sparebøssene. 
I Finland introduseres den første sparebøssen i 1902. Sparebøsser blir en suksess også i Danmark, Sverige og Norge.

Med utviklingen av næringslivet i første halvdel av 1800-årene, oppstår behovet for en moderne bank - en långiver. Et nytt fenomen er at grupper av handelsmenn eller bønder oppretter lokale banker. 
De første bankene på Nordeas stamtre omfatter noen av de eldste bankene i Norden: Sparekassen for Kjøbenhavn og Omegn (grunnlagt i Danmark i 1820), Wermlandsbanken (Sverige 1832), Christiania Kreditkasse (Norge 1848) og Suomen Yhdys-Pankki/Finska Föreningsbanken (Finland 1862). Dette er foregangsbanker når det gjelder etablering av forretningsbanker.