Personal Banking

Personal Banking

Personal Banking tilbyr Nordeas personkunder i alle de nordiske landene finansielle tjenester og løsninger via en rekke forskjellige kanaler. Forretningsområdet omfatter rådgivere og servicemedarbeidere, kanaler, produktenheter, administrative tjenester og IT. Strategien, drifts- og eierstyringsmodellen er den samme i alle landene. Gjennom sterkt engasjement og relevante råd er målet at kundene skal velge Nordea til å ta hånd om alle banktjenestene de har behov for. Som svar på de raske endringene i kundeatferden utvider Personal Banking relasjonsbankkonseptet også til de digitale kanalene.

Nordeas virksomhet i de baltiske landene, som omfatter både personkunder og bedriftskunder, er organisert som en egen enhet som rapporterer til lederen for Personal Banking.