Wealth management

Wealth management

Wealth Management er den største nordiske aktøren innen private banking, livsforsikring og pensjon samt kapitalforvaltning. Wealth Management har ca. 3 600 medarbeidere. Av disse jobber 500 utenfor Norden. 

Wealth Management tilbyr produkter av høy kvalitet innen sparing, investeringer, livs- og pensjonsforsikring og risikostyring til personkunder og institusjonelle investorer. 

Wealth Management består av følgende forretningsenheter:

Global Private Banking – betjener kunder fra 80 kontorer i Norden og fra kontorer i Luxembourg, Zürich og Singapore.

Asset Management – betjener individuelle og institusjonelle kunder og internasjonale fondsdistributører med aktivt forvaltede investeringsfond og aktiv porteføljeforvaltning. Asset Management har som mål å oppnå avkastning med ansvar.

Life & Pension – tilbyr kundene hele utvalget av produkter innenfor pensjonssparing og livsforsikring med mål om å bedre kundenes livskvalitet.

Den sterke utviklingen i Wealth Management viser at stadig flere kunder i Norden og verden ellers gir oss oppgaven med å ta vare på sparepengene og investeringene deres og få dem til å vokse.