Vår posisjon

"Med en solid nordisk plattform fortsetter vi å bygge et enda bedre Nordea"

 

Nordea er det største finanskonsernet i Norden og Østersjøområdet og har en ledende posisjon innenfor personmarkedet, bedriftsmarkedet, private banking-markedet og markedet for institusjonelle kunder. Vi er også den ledende leverandøren av livs- og pensjonsforsikringer i Norden.

Vi er en av svært få europeiske banker med ratingen AA-, og vi er blant de største totalbankene i Europa målt etter markedsverdi.

Land
Retail-kunder
Bedrifts- og institusjonelle kunder
AntallMarkedsandelMarkedsposisjon
Sverige         
4.1
2-3
1-2
Norge         
1.0
2
2
Finland          
3.2
1-2
1
Danmark              
1.8
2
1-2
Sum Norden10.1 (10.5*)
1
1
* inklusive de baltiske landene og Russland
Region   
Retail-, bedrifts- og institusjonelle kunder
Baltikum: Estland, Latvia, Litauen
406,700
Russland
67,000