Vår posisjon

Visste du at vi er den største banken i Norden? 

Vår styrke og stabilitet kommer fra de 30 000 svært dyktige medarbeiderne våre og den brede geografiske eksponeringen vi får på tvers av hjemmemarkedene våre. I tillegg gjør vår omfattende kompetanse på tvers av det vide spekteret av produkter, tjenester og løsninger vi tilbyr innenfor bank, kapitalforvaltning og forsikring, oss til en av de ti største totalbankene i Europa*. I Nordea bygger vi relasjoner basert på tillit ved å engasjere oss i kundene og samfunnet. Nordea er en av få europeiske banker med AA- rating.

Nordea-aksjen er notert på Nasdaq Stockholm, Nasdaq Helsinki og Nasdaq Copenhagen. 

Vi er stolte over å være 

• den ledende nordiske banken for person- og bedriftskunder

• Nordens beste Wholesale-bank 

• den største leverandøren av private banking-tjenester, kapitalforvaltning og livs- og pensjonsforsikringer i Norden

*målt etter markedsverdi 

Land
Retail-kunder
Bedrifts- og institusjonelle kunder
AntallMarkedsandelMarkedsposisjon
Sverige         
4.1
2-3
1-2
Norge         
1.0
2
2
Finland          
3.2
1-2
1
Danmark              
1.8
2
1-2
Sum Norden10.1 (10.5*)
1
1
* inklusive de baltiske landene og Russland
Region   
Retail-, bedrifts- og institusjonelle kunder
Baltikum: Estland, Latvia, Litauen
406,700
Russland
67,000