Samfunnsengasjement

Baby - Community engagement

Samfunnsengasjement som teller 

Samfunnsengasjement er en vesentlig del av Nordeas strategi for en bærekraftig virksomhet og viser hvilken viktig rolle vi som bank har i samfunnet. Å øke kunnskapen om personlig økonomi og støtte opp om gründervirksomhet er kjernen i vårt konsernomfattende program for samfunnsengasjement. 

Dette er områder vi er eksperter på i Nordea, områder der vi virkelig kan gjøre en forskjell. Nordeas medarbeidere bidrar til samfunnet gjennom frivillig innsats, og som den største banken i Norden og en av de største bankene i Europa bidrar vi gjennom våre egne programmer, partnerskap og sponsorater. Vår rolle i samfunnet innebærer et enormt ansvar som vi tar veldig alvorlig.

Bidrar til større kunnskap om økonomi

Mennesker med god kunnskap om økonomi kan styre sin egen økonomi på en god måte og forstå risiko. Det gjør det enklere å realisere drømmer og ønsker. Med sin solide økonomikompetanse har Nordeas medarbeidere en unik mulighet til å bidra til dette gjennom frivillig innsats. Gjennom våre egne programmer og i nært samarbeid med partnere kan vi i Nordea hjelpe unge mennesker med å sette opp budsjett og spare og på den måten legge grunnlaget for god personlig økonomi. Programmene og partnerskapene vi gjennomfører i alle de fire nordiske landene, engasjerer mange hundre medarbeidere hvert år og når ut til tusenvis av unge mennesker. 

Støtter opp om gründervirksomhet

Nordea støtter opp om gründervirksomhet og unge potensielle gründere på mange forskjellige måter, blant annet gjennom mentorvirksomhet og nettverksbygging, oppstartsprogrammer og opplæring i økonomi. På den måten bidrar vi til at de kan nå sine mål og oppfylle sine visjoner. Ved å støtte opp om gründervirksomhet kan vi også bidra til økonomisk vekst. Nordea støtter også organisasjoner som er opptatt av unge gründere. 

Vi samarbeider nært med fintechselskaper gjennom egne og andres oppstartsprogrammer, og vi har partnerskap med fintechmiljøer i Stockholm, Helsinki, Oslo og København.