Våre markeder

"Vi er alltid klar til å hjelpe deg med det du trenger, uansett hvor du er"

Nordea er den ledende banken i Norden og en stor europeisk bank. Nordea driver for tiden virksomhet i 17 land over hele verden via en rekke bankkontorer, datterselskaper og representasjonskontorer. I tillegg til vårt eget nettverk har vi også samarbeidsavtaler med banker over hele verden for å kunne tilby kundene kvalitetsløsninger tilpasset deres internasjonale forretningsbehov.

I alle Nordeas hjemmemarkeder – de nordiske landene Danmark, Finland, Norge og Sverige, samt Estland, Latvia, Litauen og Russland – tilbyr vi personlig service av høy kvalitet.

Vi er representert i følgende europeiske land: Storbritannia, Tyskland, Luxembourg og Polen. Vi er også representert i: Brasil, Kina, Singapore og USA.

Kort om Nordea

Nordea er det ledende finanskonsernet i Norden og Østersjøområdet. 

Kunder: 11 millioner
- rundt 10 millioner personkunder
- 700 000 bedriftskunder, inklusive de 500 største i Norden

Bankkontorer:  ca. 600

Medarbeidere (årsverk):  31 640

(nøkkeltall per 1. kvartal 2017)