Bekjempelse av hvitvasking av penger

Employees participating in Anti Money Laundering Focus Meeting

Ta ansvar

Finanssektoren spiller en avgjørende rolle i å forhindre at banker blir brukt til hvitvasking – og vi tar vår del av ansvaret svært alvorlig. Vi godtar ikke å bli brukt som plattform til hvitvasking eller andre former for økonomisk kriminalitet.

Hva er hvitvasking

Kort forklart er hvitvasking tiltak som iverksettes i et forsøk på å skjule det faktum at penger, eiendom eller inntekt stammer fra kriminelle aktiviteter.  

  • Konseptet omfatter handlinger som å motta eller skaffe seg selv eller andre penger fra kriminelle aktiviteter samt å transportere, oppbevare eller på andre måter bidra til å sikre penger som stammer fra kriminelle aktiviteter. 
  • Alle former for hvitvasking av penger er ulovlig – inkludert forsøk på hvitvasking samt å bidra til hvitvasking og hvitvasking av penger som stammer fra kriminelle aktiviteter utført av deg selv eller andre.
  • Formålet med hvitvasking er vanligvis å skjule pengekilden og få ulovlig tjente penger til å fremstå legitime – gjøre “svarte” penger “hvite”, slik at de kan brukes fritt. 
  • Én måte å hvitvaske penger på er å kanalisere penger gjennom en rekke kontoer og banker, men det kan også gjøres gjennom enkle pengeoverføringer. På veien kan pengene for eksempel veksles inn i en annen valuta, lånes ut til selskaper eller brukes til å kjøpe eiendom.  
  • Når pengene til slutt settes inn på en vanlig bankkonto, er det så vanskelig å spore opphavet fra kriminelle aktiviteter at pengene fremstår som tjent på lovlig vis.  
  • Les mer om det juridiske rammeverk for hvitvasking her. 
employees working with Anti Money Laundering

Slik bekjemper Nordea hvitvasking

Hvert år har vi cirka 2 milliarder pengeoverføringer som går til og fra Nordea-kontoer. 

For å kunne overvåke disse transaksjonene og registrere mulige tilfeller av økonomisk kriminalitet, har vi investert tungt i arbeidet vårt mot økonomisk kriminalitet og hvitvasking av penger. Fra 2015 til 2019 investerte vi 850 millioner euro i dette arbeidet. Med denne investeringen har vi styrket IT-systemene våre betydelig, økt antallet medarbeidere som kun jobber med å bekjempe økonomisk kriminalitet og styrket opplæringen av alle medarbeidere.

Arbeidet vårt med å bekjempe hvitvasking begynner før vi tar imot en ny kunde. For å identifisere og bli kjent med kundene våre stiller vi en rekke spørsmål og krever dokumentasjon. Vi må for eksempel sjekke at de er den de utgir seg for å være. Vi må også vite hvor pengene deres kommer fra, og hvordan de planlegger å bruke kontoene sine. Basert på denne informasjonen vurderer vi risikoen for økonomisk kriminalitet knyttet til å ha dem som kunder. Risikovurderingen spiller en rolle for hvordan vi overvåker kontoene deres videre i kunderelasjonen. Etter risikovurderingen begynner den løpende overvåkningen som utføres av medarbeidere og IT-systemer.

Hvis vi oppdager noe mistenkelig på kundens konto, utløses et varsel i overvåkingssystemet eller hos kundens rådgiver. Vi undersøker saken ved å sjekke om andre kontoaktiviteter bryter med normale aktivitetsmønstre. Hvis vi ikke finner en god forklaring, og hvis mistanken øker, sender vi saken videre til et av spesialistteamene våre, som undersøker sakene nærmere. Hvis denne prosessen bekrefter mistankene våre, rapporterer vi saken til myndighetene og samarbeider med dem om videre undersøkelser. I denne typen saker vil vi også vurdere om vi må avslutte kunderelasjonen.

De nødvendige spørsmålene

Som bank ønsker vi å kjenne kundene våre. Derfor ber vi kundene svare på en rekke spørsmål om hvem de er og hvordan de planlegger å bruke bankens produkter og tjenester. Vi må for eksempel sørge for at vi vet at kundene faktisk er den de sier de er, at vi vet hvor pengene deres kommer fra, og hvordan de planlegger å bruke kontoene sine. 

AML - why we ask questions
AML why we ask 3

Spørsmålene vi stiller til kundene, spiller en sentral rolle i innsatsen vår mot hvitvasking av penger og hjelper oss med å beskytte banken og kundene mot å bli brukt i økonomisk kriminalitet. Ved å svare på disse spørsmålene hjelper kundene oss med å overholde lover og forskrifter, og ikke minst bidrar de til et sikrere økonomisk klima for oss alle.

Obs! Godta Markedsføring-informasjonskapsler for å vise denne typen innhold fra Nordea