Priser og utmerkelser

"Anerkjennelse gjør oss stolte"

Den beste anerkjennelsen vi kan få, er fornøyde kunder. Derfor er vi veldig stolte når vi vinner priser som er basert på kundenes erfaringer med banken og deres vurdering av den jobben vi gjør.

Les mer om priser og anerkjennelser under.