Samfunnsansvar

Nordea er opptatt av å bygge tillit i finansnæringen gjennom økt åpenhet, nære kunderelasjoner og integritet.

Les mer på sidene om Samfunnsansvar.