Nordea støtter befolkningen i Ukraina og bidrar til internasjonalt hjelpearbeid.

 

Nordea donerer

Nordea vil donere til sammen 5.135.000 NOK: 2.567.500 NOK til UNICEF og 2.567.500 NOK til Røde Kors for å støtte hjelpearbeidet i Ukraina og berørte land.

Innsamling av nødvendig utstyr

Nordea organiserer en innsamling av nødvendig utstyr til familier i nød via Røde Kors i Polen. Innsamlingen organiseres fra Nordeas kontor i Polen og inngår i vårt medarbeiderprogram for frivillig arbeid.

Fjerner transaksjonsgebyrer

Nordea vil inntil videre fjerne alle transaksjonsgebyrer for donasjoner eller donere gebyrene til veldedige organisasjoner. Dette gjelder donasjoner fra privat- og bedriftskunder til følgende utvalgte veldedige organisasjoner involvert i hjelpearbeidet i Ukraina og områder som berøres av krigen. 

 • Røde Kors
 • Redd Barna
 • Flyktninghjelpen
 • SOS Barnebyer
 • UNICEF Norge
 • CARE Norge
 • Amnesty Norge
 • Kirkens Nødhjelp
 • Caritas Norge
 • Leger uten grenser
 • Lions Club International
 • Plan Norge
 

"Krigen i Ukraina gjør meg veldig trist. Nordea fordømmer Russlands invasjon av Ukraina, spesielt i lys av trusselen den utgjør mot internasjonal sikkerhet og måten den påvirker menneskers liv på. Våre tanker går til alle som lider, som frykter for livene sine og er bekymret for familie og venner."

Konsernsjef Frank Vang-Jensen.