Presse

For mediehenvendelser ring +47 468 09 999

For kundehenvendelser, vennligst kontakt Kundeservice (24/7): 23 20 60 01.

Christian Steffensen 

Christian Steffensen

Adresse

Oslo

 

Twitter: @chrsteffensen


Download press photo (jpg, 1 MB)

 

Synne Ekrem

Adresse

Oslo

 

 

Anja Lohne Holm

Adresse

Oslo

 

Twitter: @Anja_lh

Når du kontakter oss som representant for et medieselskap (for eksempel som journalist eller reporter), lagrer vi navnet og kontaktopplysningene du gir oss. Formålet med dette er å kunne håndtere kontakt med mediene, og det juridiske grunnlaget for å gjøre det er en berettiget interesse i henhold til artikkel 6 (t) i Personvernforordningen (GDPR). Nordeas berettigede interesse i dette tilfellet er å kunne håndtere kontakt med mediene på en effektiv måte. Personopplysningene deles bare med aktuelle personer i Nordea Communications som jobber med mediehåndtering, og med personer i andre juridiske enheter i Nordea-konsernet etter behov. Vi beholder opplysningene så lenge den aktuelle mediesaken pågår, men begrenset til en periode på to år, for å tilrettelegge for effektiv mediekontakt. Vi vurderer løpende hvilke opplysninger det er relevant å beholde. 

I Nordeas personvernpolicy kan du lese mer om hvordan vi behandler personopplysningene dine.