Strateger

 

Sigrid Wilter Slørstad

Seniorstrateg, markedssyn globale finansmarkeder med fokus på emerging markets

Mobil:  +47 909 44 057

E-post:  moc.aedron@datsrols.retliw.dirgis

Adresse

Oslo

 

Følg meg på:
Twitter:@sigridwilter

 

Ingvild Borgen Gjerde

Strateg, markedssyn globale finansmarkeder, fokus på Europa og Japan

Mobil:  +47 481 15 200

E-post:  moc.aedron@edrejg.negrob.dlivgni

Adresse

Oslo

 

Følg meg på:
Twitter: @IngvildBGjerde

 

Leif-Rune Rein

Adresse

Oslo

 

Følg meg på:
Twitter: @LeifRein

 

Espen R. Werenskjold

Seniorstrateg, langsiktige investeringer og porteføljetankegang

Mobil:  +47 913 65 191

E-post:  moc.aedron@dlojksnerew.nepse

Adresse

Oslo

 

Når du kontakter oss som representant for et medieselskap (for eksempel som journalist eller reporter), lagrer vi navnet og kontaktopplysningene du gir oss. Formålet med dette er å kunne håndtere kontakt med mediene, og det juridiske grunnlaget for å gjøre det er en berettiget interesse i henhold til artikkel 6 (t) i Personvernforordningen (GDPR). Nordeas berettigede interesse i dette tilfellet er å kunne håndtere kontakt med mediene på en effektiv måte. Personopplysningene deles bare med aktuelle personer i Nordea Communications som jobber med mediehåndtering, og med personer i andre juridiske enheter i Nordea-konsernet etter behov. Vi beholder opplysningene så lenge den aktuelle mediesaken pågår, men begrenset til en periode på to år, for å tilrettelegge for effektiv mediekontakt. Vi vurderer løpende hvilke opplysninger det er relevant å beholde. 

I Nordeas personvernpolicy kan du lese mer om hvordan vi behandler personopplysningene dine.