Slik skriver du en god CV

Et bilde av en som blar i en almanakk.
02-03-16 10:30 | Karriere

CV-en skal være en kort og punktvis oppsummering av hva du har gjort, hvilke erfaringer og ferdigheter du har. Den skal alltid sendes sammen med jobbsøknaden, og disse skal utfylle hverandre. Når en potensiell arbeidsgiver leser CV-en din, skal han enkelt få oversikt. Husk å tilpasse CV-en etter hva slags jobb du søker - ikke all erfaring er relevante for alle type jobber.

 Du kan bruke kategoriene relevant erfaring og annen erfaring i stedet for arbeidserfaring, da er det lettere å sortere erfaringene dine etter hvilken type jobb du søker. Legg gjerne til en kort beskrivelse av jobbinnholdet og ansvarsområdet – gjerne også med oppnådde resultater, slik at den som leser CV-en ser hva du har gjort, hva du hadde ansvar for og om erfaringene er relevante for den jobben du nå søker. 

Her er et eksempel på en CV (docx, 17 KB).

Tips til utforming av CV

 • Lengde én side, maks to.
 • Dersom CV-en er på to sider, husk å skrive navnet ditt på begge sidene.
 • Bruk hvitt A4-ark og vanlige skrifttyper og bokstavstørrelse dersom søknaden skal leveres på papir. 
 • Bruk samme skrifttype på CV og søknad.
 • Skal du sende søknaden på e-post, bruk Word- eller pdf-format.
 • Skriv de nyeste hendelsene først.
 • Legg gjerne med et nøytralt og profesjonelt bilde av deg.

Vitnemål og attester

 • Send kun med kopier av vitnemål og attester hvis arbeidsgiveren ber om det.
 • Dersom det kreves at kopiene skal være attestert, kan du få gjort dette på universiteter/høgskoler eller hos NAV. 
 • Send aldri fra deg originale dokumenter.
 • Ha alltid en bunke med kopier av attester og vitnemål liggende klare.

Referanser

 • Du bør oppgi minst to referansepersoner fra tidligere arbeidsforhold eller personer som kjenner deg godt og er positive til deg.
 • Referansene oppgis i CV-en eller hvis den potensielle arbeidsgiveren ber om det.
 • Referansene blir som oftest kontaktet etter at du har vært på intervju.
 • Kontakt alltid referansene dine på forhånd og informer om hvilken jobb du har søkt.

Other Cash Management news

Open Banking: year in review and a look ahead

Product updates

2017 was the year of Open Banking. In February, Nordea launched its Open Banking Developer Portal, inviting third parties to sign up for early access to the...

Nordea’s Open Banking Portal wins Digital Innovation Award

Awards and organisational news

Nordea’s Open Banking Portal, first launched in early 2017, has won the Banking Technology Award for Top Digital Innovation.

Nordea TxB wins prominent Banker award

Awards and organisational news Om Nordea Priser

Nordea Transaction Banking has, for the second year in a row, won The Banker’s Transaction Banking Award for the Nordic region.

Summer of Innovation 2017 offers solutions to customer challenges

Insights and knowledge sharing

Nordea’s Summer of Innovation program has recently completed in Stockholm and Helsinki, successfully testing ten prototyped solutions during a period of six...